הצגת פריטים הקשורים לתגית: ראייה - ישיבת אור דוד

ברכת הראיה חלק ג

ברכת 'שיצר אתכם בדין' שמברכים על ראיית בית קברות, מתי מברכים והאם סומא גם מברך ברכה זו.
קטגוריה: הלכות ברכות

ברכת הראייה חלק ב

מה צריך לברך כאשר רואה ששים ריבוא? הרואה תלמיד חכם מה צריך לברך עליו? וכן מה הדין מי שרואה מלך או נשיא?
קטגוריה: הלכות ברכות

ברכת הקשת

אם ראה קשת ובירך עליה מתי יכול לברך עוד פעם על הקשת? האם מותר לומר לחברו שיש קשת בשמים?
קטגוריה: הלכות ברכות