הצגת פריטים הקשורים לתגית: חמץ - ישיבת אור דוד

תערובת חמץ בפסח

הלכות כשרות מוצרי המזון לחג הפסח, תערובת חמץ במזון ודינים נוספים באיסור חמץ בפסח.
קטגוריה: מועדים

מכירת חמץ

איסור מהתורה להשאיר חמץ בפסח ברשותינו ולכן יש חובה למכור את החמץ שנישאר אלינו לגוי, כיצד עושים את המכירה ומתי?
קטגוריה: חגים ומועדים

בדיקת חמץ

בליל י"ד צריכים לבדוק את החמץ בבית לאור הנר ולחפש בפינות ובסדקים אפילו פירורים קטנים, באיזה נר מותר לבדוק ואת פירטי הבדיקה?

דברים שצריכים הכשר לפסח

איזה דברים ומוצרים אנו צריכים הכשר לפסח ואילו דברים אינם צריכים הכשר לפסח כלל ומותרים בשימוש בימי הפסח.

תרופות בפסח

שימוש בתרופות האם יש בהם איסור חמץ או לא, ובאלו תרופות יש חשש חמץ והאם הם מותרים באכילה בימי הפסח.

הכשרת כלים לפסח

איזה כלים כשרים לפסח ואילו כלים אסורים להשתמש בפסח וכיצד אנו מכשירים את הכלים כדי להשתמש איתם בפסח.

מכירת חמץ וכשרות המצרכים לפסח

הלכות מכירת חמץ, האם מוכרים את הכלים של החמץ לגוי בפסח? איפה אפשר לקנות חמץ אחר הפסח? האם מותר לאכול אורז וקטנית בפסח?

ביטול וביעור חמץ

נוסח ביטול בלילה וביום, האם יכול לבטל את החמץ אחר שהגיע זמן איסור חמץ? כיצד מקיים מצוות ביעור חמץ? ומה הדין אם מצא חמץ בפסח האם מותר להגביהו?