הצגת פריטים הקשורים לתגית: תענית - ישיבת אור דוד

על מה אתה בוכה

יש אנשים שבוכים על כסף ויש אנשים שבוכים על כבוד - על מה אתה בוכה מראה מי אתה באמת!
קטגוריה: חגים ומועדים

דיני תענית בכורות

תשובה על השאלה: מתי תענית בכורות והאם יש חיוב לצום ביום זה ומה הדין לנשים בכורות בצום?
קטגוריה: חגים ומועדים

הפטורים מתענית בכורות

תשובה על השאלה: מי מה הפטורים שאינם צריכים לצום בתענית בכורות ומה התנאים לכך?
קטגוריה: חגים ומועדים

הפטורים מצום יום כיפור

מי הם הפטורים מצום יום כיפור, האם מעוברת צריכה לצום, וכן יולדת, ומי נקרא חולה שפטור מהצום.
קטגוריה: ימים נוראים

יום כיפור

ביאור חמשת העינויים ביום כיפור, כיצד נוטלים ידיים ביום כיפור, כיצד מבדילים במוצאי הצום ועוד.
קטגוריה: ימים נוראים

החייבים והפטורים בצומות

מהם החייבים בצומות ומהם הפטורים, האם מעוברות ומניקות חייבות לצום, והאם חולה חייב לצום, ומה הדין בחתן או בעלי ברית ביום הצום.

תענית בכורות

איך אפשר להיפטר ולא לצום תענית בכורות? ומה הדין שקונה בשר האם מותר לומר שזה בשביל פסח?

מנהגי חודש אדר

מדוע מרבים בשמחה בחודש אדר, הלכות זכר למחצית השקל ותענית אסתר.
קטגוריה: חג פורים

צום עשרה בטבת

הלכות עשרה בטבת, דיני הצום ומהו עיקרו של התענית? תשובה וצדקה.

צום עשרה בטבת

מהות הצום, מדוע צמים בעשרה בטבת, דיניו ומה הדין אם חל הצום בערב שבת.
עמוד 1 מתוך 2