הצגת פריטים הקשורים לתגית: קריאת שמע - ישיבת אור דוד

איך קוראים קריאת שמע על המיטה

תשובה על השאלה: לפני שהולכים לישון יש לקרוא קריאת שמע, האם צריך לקרוא בעמידה או בישיבה ומה הדין בקריאת שמע שעל המיטה בשכיבה?

ספק בקריאת שמע ובברכותיה

אם הסתפק אם קרא קריאת שמע האם צריך לחזור ולקרוא? אם באמצע קריאת שמע התבלבל במילים מאיפה צריך לחזור ולקרוא??
קטגוריה: הלכות תפילה

כוונה בשמע ישראל

אם לא כיוון בפירוש המילים של פסוק שמע ישראל האם יצא ידי חובה? ומה הדין אם לא כיוון בפירוש המילים של פסוק "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"? ומה הדין בספק?
קטגוריה: הלכות תפילה

ישיבה ועמידה בקריאת שמע

האם מותר לקרות קריאת שמע שהוא מהלך? ומה הדין למי שנוהג ברכב? האם רשאי לעמוד בקריאת שמע של ערבית? ומה הדין לקרוא קריאת שמע שהוא פרקדן?
קטגוריה: הלכות תפילה

דקדוק בקריאת שמע

באיזה אותיות יש להפריד בין הדבקים? האם מותר לקרוא קריאת שמע פעמים? ואם יש הבדל בין שקוראה מילה מילה או פסוק פסוק?
קטגוריה: הלכות תפילה

דיני קריאת שמע

מה עדיף לומר "אל מלך נאמן" או "ה' אלהיכם אמת"? מדוע אומרים פסוק "וחרה וכו" בלחש? ומי שקרא קריאת שמע בלבו האם יצא ידי חובה?
קטגוריה: הלכות תפילה

דיני זמן קריאת שמע

האם יש לחשב זמן קריאת שמע מעלות השחר או מזריחת החמה? ומה הדין אם יש חשש שיעבור הזמן?
קטגוריה: הלכות תפילה

ברכת אהבת עולם

האם סדר ברכות קריאת שמע מעכבות? האם מצוות צריכות כוונה? ומה הדין שלא כיון האם צריך לחזור ולברך?
קטגוריה: הלכות תפילה

ברכות קריאת שמע

האם מותר לומר קדושת "יוצר" ביחיד? ומה הדין אם התפלל ואינו יודע היכן נמצא בברכת "יוצר אור" או בברכת "אהבת עולם" לאיפה יחזור?
קטגוריה: הלכות תפילה

קריאת שמע

בכל יום אנו קוראים פעמיים את שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. למה צריכים לקרוא פעמיים ומה פירוש מילולי של הפסוק.
קטגוריה: מושג יהודי
עמוד 1 מתוך 2