הלכות

הלכות ודינים לימות השנה ולמועדים מפי הרב רועי גנון. כעת אנו עוסקים בהלכות השכמת הבוקר הכולל הלכות נטילת ידיים, טלית, תפילין ועוד. הלכות נוספות ניתן למצוא בקטגוריות מתחת.

דיני הקורבנות ופסוקי הודו

16 מאי 2017  |  נצפה 1083 פעמים
טעמים לאמירת בעקידה ושאר ענייני הקורבנות, אם הגיע מאוחר איזה קטעים עדיף לאמרם מסדר הקורבנות,…

החייבים והפטורים מתפילין

28 פברואר 2017  |  נצפה 1751 פעמים
האם נשים יכולות להניח תפילין אם רוצות? מה הדין אם התפילין נפלו על הארץ? האם…

תפילין רבנו תם

22 פברואר 2017  |  נצפה 3575 פעמים
מה צריך לקרוא בשעה שמניח תפילין שלרבנו תם? שמע קדיש או קדושה בין תפילין של…

הלכות שונות בתפילין

15 פברואר 2017  |  נצפה 2477 פעמים
האם מותר לטלטל את התפילין בשבת? האם מותר לאכול עם התפילין כאשר הם מונחות עליו?…

דיני רצועות תפילין חלק ב

07 פברואר 2017  |  נצפה 2934 פעמים
האם צבע הרצועות חייב להיות שחור? ודיני ריבוע התפילין.

דיני רצועות תפילין חלק א

31 ינואר 2017  |  נצפה 3468 פעמים
מה צריכה להיות אורכה ורוחבה של הרצועה? ומה הדין אם נקרעה הרצועה האם רשאי לתופרה?

משמוש התפילין

25 ינואר 2017  |  נצפה 2303 פעמים
האם צריך לכסות את התפילין בשעה שעליו? מהו היסח דעת מתפילין? המקומות שבהם נוהגים למשמש…

חציצה בתפילין

17 ינואר 2017  |  נצפה 2726 פעמים
מה הדין אם יש גבס או תחבושת על היד או על הראש? האם צריך להוריד…

איטר יד בתפילין

10 ינואר 2017  |  נצפה 1811 פעמים
מאיפה למדו חז"ל שצריך להניח תפילין ביד שמאל? מי שעושה ביד אחד שאר מלאכות וביד…
עמוד 6 מתוך 24