הרצאות על חינוך ילדים - חינוך הילד ברוח התורה והיהדות - ישיבת אור דוד

חג שבועות ותלמוד תורה

הלכות חג השבועות, דינים ומנהגים ביום קדוש זה שהוא כיום דין כמה נגזר על האדם לחדש בתורה. והלכות תלמוד תורה, איך ומתי חייב אדם ללמוד תורה.
קטגוריה: מועדים

הלכות ארבעת מינים

הלכות ודיני סוכה, ארבעת המינים והלכות חג הסוכות.
קטגוריה: מועדים

הלכות ספירת העומר

האם ספירת העומר בזמן הזה היא מהתורה או מדרבנן? מה טעם המצווה ועוד דינים והלכות כיצד סופרים את העומר. ובנוסף כל דינים והנהגות שאסור לעשות בזמן ספירת העומר.
קטגוריה: מועדים

הלכות חול המועד

דיני חול המועד, איזה מלאכה מותרת ואיזה אסורה, היתר בהפסד ובדבר האבד, הלכות תפילה בחול המועד ועוד.
קטגוריה: מועדים

הלכות פסח חלק ג

חלק ג של הלכות פסח בעניין הלכות ודיני ליל הסדר, שתיית ארבע כוסות, אכילת מצה ודיני הסיבה.
קטגוריה: מועדים

הלכות פסח חלק ב

הלכות מוצרי מזון הכשרים לפסח והלכות הגעלת הכלים מחמץ.
קטגוריה: מועדים

הלכות פסח חלק א

דיני חודש ניסן והלכות הכנת הבית לפסח, ניקיון החמץ ושאר דינים.
קטגוריה: מועדים

הלכות פורים וחודש אדר

הלכות חודש אדר ומחצית השקל, דיני תענית אסתר והלכות היום הגדול פורים, קריאת המגילה משלוח מנות וסעודת פורים.
קטגוריה: מועדים

הלכות חנוכה

הלכות ודיני חנוכה, הדלקת נרות ומנהגים בחג הקדוש.
קטגוריה: מועדים

סדר קריאת הקורבנות

קריאת תפילת שחרית, סדר אמירת הקורבנות וביאור התפילה.
קטגוריה: תפילת שחרית
עמוד 87 מתוך 90