הילולת צדיקים

הילולות של הצדיקים בישיבה עם סיפורים ושבחים רבים על מעלתם של הצדיקים.

על מי הקב"ה בוכה

29 מאי 2016  |  מאת:  |  נצפה 1160 פעמים
הילולת התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, שזכה לעלות בתורה הקדושה במסירות נפש עצומה.

בך יברך ישראל

14 ינואר 2016  |  מאת:  |  נצפה 1783 פעמים
הילולת הבבא סאלי הקדוש, אשר פיו היה קדוש וטהור וכל ברכה שלו לא עשתה פירות…

אחרית כראשית

31 דצמבר 2015  |  מאת:  |  נצפה 1739 פעמים
הילולת הצדיקים רבי יעקב אבוחצירא והרמב"ם, נלמד מדרכיהם ללכת בדרך השם.

גזירה גזרתי

02 יולי 2015  |  מאת:  |  נצפה 2150 פעמים
הקב"ה נתן לנו מצוות וחוקים שהם גזירה גזרתי חוקה חקקתי ואין להרהר אחריה.

הבזק אור באפלה

21 מאי 2015  |  מאת:  |  נצפה 1741 פעמים
חג השבועות הוא כמו הבזק אור באמצע ימי החול האפלים ונותן לנו כח בהמשך החיים.

נעשה אדם נאמר בעבורך

10 מאי 2015  |  מאת:  |  נצפה 2400 פעמים
מעלת התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, שעליו נאמר 'נעשה אדם נאמר בעבורה' איך זכה…

שרוצים יכולים

22 ינואר 2015  |  מאת:  |  נצפה 1928 פעמים
נלמד מדרכו של הבבא סאלי, רבנו ישראל אבוחצירא לאיזה מדרגות אדם יכול להגיע, שאין דבר…

ישימך אלהים כאפרים וכמנשה

15 ינואר 2015  |  מאת:  |  נצפה 1705 פעמים
הילולת רבנו יעקב אבוחצירא והרמב"ם, מעלת הצדיקים ואיך זכו להגיע לגדולה שלהם.

הדרכים לשלמות

13 יולי 2014  |  מאת:  |  נצפה 1714 פעמים
הילולת אור החיים הקדוש, באיזה דרכים עלינו לפנות על מנת להגיע אל עולם הבא בשלמות.

הילולת דוד המלך

05 יוני 2014  |  מאת:  |  נצפה 2064 פעמים
הילולת דוד המלך, נלמד כמה צריך להתאמץ בעבודת השם ובלימוד התורה מאדוננו דוד המלך.
עמוד 3 מתוך 5