אוי לנו מיום התוכחה

מאת: 
קטגוריה: יראת שמים
ת. פרסום: 17 דצמבר 2015
כל אדם צריך לראות מול עיניו את יום התוכחה שעתיד למסור מול הבורא את כל מעשיו, ומה נאמר אז...
  • מוסר וביקורת
  • הרב דניאל זר
  • תשע"ו
  • עד 90 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/DRASHA/76/161215.mp4