על מה בכה רבי ישמעאל

מאת: 
קטגוריה: מעלת התפילין
ת. פרסום: 02 ינואר 2014
סדרת הרצאות חדשה על מעלת התפילין, כמה היו בוכים גדולים על מנת שיוכלו לזכות להניח תפילין.
  • תורה ומצוות
  • הרב דניאל זר
  • תשע''ד
  • עד 90 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/DRASHA/74/010114.mp4