כפי תהיה

מאת: 
ת. פרסום: 20 מרס 2014
סדרת הרצאות על מעלת זיכוי הרבים, מי שמזכה את חברו ומוציא יקר מזולל מברך והקדוש ברוך הוא מסכים לברכתו.
  • יהדות
  • הרב דניאל זר
  • תשע''ד
  • עד 90 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/DRASHA/74/190314.mp4