מוראה של מלכות

מאת: 
קטגוריה: פרקי אבות
ת. פרסום: 11 נובמבר 2014
רבי חנניה סגן הכהנים אומר הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו.

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

בשלומה של מלכות - ואפילו של אומות העולם:
חיים בלעו - דכתיב (חבקוק א) ותעשה אדם כדגי הים, מה דגים שבים כל הגדול מחבירו בולע את חבירו, אף בני אדם אלמלא מוראה של מלכות כל הגדול מחברו בולע את חבירו [עבדדה זרה דף נד ע"ב]:
  • פרקי אבות
  • הרב דניאל זר
  • תשע"ה
  • עד 10 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/AVOT/75/MALHUT.mp4