הצגת פריטים הקשורים לתגית: זיכוי הרבים - ישיבת אור דוד

אל תחזיק טובה לעצמך

חובת האדם לדאוג לשני, ולזכות עוד יהודי ולקרבו אל אבינו שבשמים.

פרוס לרעב לחמך

מעלתו העצומה של אדם שמביא עניים לביתו, מאכיל רעבים ומחסה את הנצרכים אשר זוכה לכל הברכות הכתובות בתורה.

כפי תהיה

סדרת הרצאות על מעלת זיכוי הרבים, מי שמזכה את חברו ומוציא יקר מזולל מברך והקדוש ברוך הוא מסכים לברכתו.

אם אין אני לי מי לי

הוא היה אומר אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתיי.
קטגוריה: פרקי אבות

דוגמא אישית

כל אדם צריך להיות זהיר במעשיו כיון ואדם הוא דוגמא אישית לכל הסובבים אותו.
קטגוריה: שיחת השבוע

זכות הרבים

כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה 
קטגוריה: פרקי אבות

מעלת זיכוי הרבים

כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה 
קטגוריה: פרקי אבות