הצגת פריטים הקשורים לתגית: שבט מוסר - ישיבת אור דוד

השכינה וישראל

כל יום ויום השכינה נמצאת בצער על חורבן בית המקדש וכמה מוטל לאדם להתצטער עימה לחזור בתשובה ולהתקרב לה' יתברך.
קטגוריה: שבט מוסר

משפיל גאים

מטרתו של האדם בעולמו להיות עניו ולא לרומם את עצמו, כעץ ככל שהוא קרוב לקרקע הוא עבה אבל ככל שמתרחק מהקרקע ענפיו דקים יותר.
קטגוריה: שבט מוסר

עושה צדקות פועל ישועות

כל מי שעושה צדקה לשם שמים זוכה לראות ישועות גדולות.
קטגוריה: שבט מוסר

והגית בו יומם ולילה

מצוות התורה כל כך חשובה שאין לך רגע פנוי להבטל ממנה. וחשיבותה שגם אם לא מבין האדם ילמד עד היכן שמגיע.
קטגוריה: שבט מוסר

בדרך לחסידות

מצוות שבכל יום שעל האדם הרוצה להתחסד עם קונו לקיימם כגון תיקון חצות, חשבון נפש וכו'
קטגוריה: שבט מוסר

מעלת האחדות

שעם ישראל מאוחדים הם מנצחים ועולים על כל הקמים עליהם לרעה.
קטגוריה: שבט מוסר

לברוח מן העבירה

עצות בזמן אמת איך אפשר לברוח מן העבירה ולא להכשל בה.
קטגוריה: שבט מוסר

בטחון בהשם

לזכות לבטחון בעבודת השם צריך לדעת להכיר את הנהגת השם בעולם.
קטגוריה: שבט מוסר

עצות לשמירת הברית

עצות מעשיות איך אפשר לזכות לשמירת הברית ולקדושת האדם.
קטגוריה: שבט מוסר

תלמידי חכמים

כמה חשוב החיבור לתלמידי חכמים שעל ידם אדם זוכה להדבק בבורא העולם.
קטגוריה: שבט מוסר
עמוד 2 מתוך 5