הצגת פריטים הקשורים לתגית: שלום - ישיבת אור דוד

פרשת קרח - מעלת השלום

מפרשת השבוע אנו למדים על מידת השלום, כיצד יש לנו להרחק מן מידת הכעס ולהיות בשלום ואחדות עם כל אחד ואחד.
קטגוריה: אור הפרשה

מעלת האחדות

שעם ישראל מאוחדים הם מנצחים ועולים על כל הקמים עליהם לרעה.
קטגוריה: שבט מוסר

מעלת השלום

מעלת השלום והאחדות, כמה חשוב להיות באחדות תמידית ובשלום.
קטגוריה: שבט מוסר

אוהב את הבריות

הלל ושמאי קיבלו מהם הלל אומר הוי כתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הברייות ומקרבן לתורה.
קטגוריה: פרקי אבות