יסודות הבניין

מאת: 
קטגוריה: שיחת השבוע
ת. פרסום: 21 אוקטובר 2015
כל מהלך חייו של האדם מתקיימים על פי היסודות של בנין האישות שבו הן במידות והן בתורה וכמה מוטלת עלינו מחוייבולת לדקדק ביסודות כחוט השערה.
  • אמונה וביטחון
  • הרב מיכאל מזוז
  • תשע"ו
  • עד 60 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/SIHAT/76/YESODOT.mp4