הצגת פריטים הקשורים לתגית: בין אדם לחברו - ישיבת אור דוד

הנתינה מקשרת

שאדם נותן הוא מתחבר ומתקשר לחברו, ולכן צריך להרבות בנתינה.
קטגוריה: בין אדם לחברו

רבי פנחס ונהר גינאי

סיכום סידרת בין אדם לחברו, כמה חשוב להזהר בחבר וזה נלמד מהסיפור של רבי פנחס שרצה לחצות את הנהר.
קטגוריה: בין אדם לחברו

בזכות עזרה ליתומה

זכות גדולה יש לאדם בפטירתו בזכות מצווה אחת של עזרה ליתומה.
קטגוריה: סיפורי צדיקים
עמוד 23 מתוך 23