הצגת פריטים הקשורים לתגית: ליצנות - ישיבת אור דוד

עונש הלועג על התורה

אנו כל ימי חיינו מוקפים בלעג וזלזול כלפי התלמידי חכמים, אין לך דבר שמפורר את האדם כמו שמתלוצצים ובזים לו. יש לנו מחוייבות להתרחק מאנשים כאלו.
קטגוריה: שיחת השבוע

ליצני הדור - פרשת תולדות

מדוע הקב"ה עשה את יצחק דומה לאברהם, מה רצו ליצני הדור לצחוק על יצחק אבינו?
קטגוריה: פרשת שבוע

כת הלצים

כמה חמור הליצנות וניבול פה, מוסר חשוב מאד להרחק מדברי ליצים.
קטגוריה: שבט מוסר