אותי עזבו מקור מים חיים

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 10 פברואר 2014
מאות שנים עם ישראל היה בגלות ללא מדינה וללא צבא ועדיין היינו העם הכי יפה, אבל עכשיו אנו עוזבים את המים החיים ומחפשים בורות נשברים...
כל הזמן התקשורת בהתקפה על החרדים, החרדים האלה השחורים האלה מוצצים את הכסף של המדינה, התקשורת זה הכוח של המדינה אז מה יעשו חרדים שבכלל לא נותנים להם לדבר בתקשורת. נראה אותם גיבורים שיתנו לי שנה שלמה לתת דרשה שלמה בטלוויזיה, אחרי שנה לא יהיה להם עם מי לדבר. רבותיי רק תראו לא אלפיים שנה, לא אלף שנים, לא חמש מאות שנים, לא מאתיים ולא מאה, כשישים שנים של מדינה, ממשלה, צבא, נשק, הכל אבל בלי תורה ויראת שמיים, תראו את התדרדרות הנוראה והאיומה! בנות הולכות בלי בגדים ברחובות, גן חיות בים הולכים פרוצים, זימה וניאוף, בגידות מהים, שחיתות מהים, בתים נהרסים. רבותיי בוא נפתח את העיניים ונראה מה קורה, מספיק לתת להם לעבוד עלינו, עובדים עלינו בעיניים, עיוורו לנו את העיניים, עובדים עלינו.

לנו יש את דוד המלך, את אליהו הנביא, יש לנו את רבי שמעון בר יוחאי, את רבי מאיר בעל הנס, את רבי עקיבא, את האריז"ל הקדוש, מיליוני צדיקים קדושי עליון. במקום לרוץ בעקבות שלהם, במקום ללכת בדרכים שלהם, בדרך של מי אנחנו הולכים? של טומי, של יוסי, של שולי. רבותיי אני שואל כל חילוני, מי הגב שלך שאתה חילוני? על מי אתה נשען שאתה חילוני? בתורה אתה יכול להישען על רבי שמעון בר יוחאי, על רבי מאיר בעל הנס, על קדושי העליון עד אברהם אבינו, מי הגב שלך שאתה חילוני, על מי אתה נשען, איזה גב יש לך, שולי? יוסי? מי הגב שלך?  רבותיי צריך לשבת על הרצפה ולבכות על המצב של הבנים והבנות שלנו, איפה הם זרוקים, ילדות קטנות מדברות זימה וניאוף, ילדים מדברים בזימה וניאוף, ילדים ובנות קטנות נכנסות להריון בר מינן, רבותיי הקב"ה זועק לנו, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים. רבותיי אנחנו צריכים לבכות כולנו על המצב של עם ישראל, עד מתי ניתן לסיטרא אחרא לשלוט עלינו, תראו מה הקדוש ברוך הוא צועק לנו, אותי עזבו מקור מים חיים. מעיין טהור, מים טהורים התורה הקדושה,

תורה שהוכיחה את עצמה בכל הגלויות, שימו לב היינו מאות שנים בגלויות, העם הכי נרדף אך עדיין העם הכי נפלא, בתים לתפארת, שלום בית לתפארת, ילדים בנים ובנות לתפארת, כל העולם מקנא בנו, באנו כאן לארצנו הקדושה נטרלו אותנו מהתורה הקדושה. אף שבכל הגלויות לא היה לנו מדינה, ולא צבא, ולא משרד החינוך בכל זאת היינו עם של קדושה וטהרה, כולם קינאו בנו, איזה בתים איזה בנות, איזה צניעות! והיום אנחנו חוצבים בורות, בורות נשברים, הולכים בדרכי הגויים, דרכים של הטמאים האלה ושל הטמאות האלה, לך ברחוב ואתה רואה את אח שלך כמו קיפוד, קוצים בראש, שערות, עגילים, אתה הולך ברחוב ואתה רואה אחות שלך כמעט בלי בגדים ערומה, רבותיי איך אפשר לא לבכות, איך אפשר לא להזדעזע רבותיי, על הבנים והבנות שלנו רבותיי צריכים לבכות, אם לא עכשיו אז מתי נבכה, עוד אנשים ממשיכים לחשוב מה לעשות, מה עוד רוצים לעשות רבותיי, בני ציון היקרים והמסולאים בפז, רבותיי מה יהיה, אוי מה יהיה על עם ישראל, צריכים כולנו להיות כמו אריות ונמרים, רבותיי כל אחד מאיתנו כמו אריות ונמרים להפוך את המדינה אבן על אבן, לא להשאיר פינה, לדאוג שהתורה תגיע לכל בית בישראל. רבותיי עלינו להיות כמו אריות כמו נמרים להפוך את המדינה אבן על אבן, לדאוג שאור התורה יהיה בכל בית יהודי, נרות שבת ידלקו בכל בית, אתם יודעים בדיוק מה מוטל עליכם לעשות בימים האלה? לדאוג ולהרים קרנה של תורה, להרים כבודה של תורה, אין אומה זו אומה אלא בתורתה, נרים את התורה הקדושה היא תרים אותנו, להרים כבודה של תורה. רבותיי איפה אני למדתי בבית ספר חילוני, אם הייתי ממשיך בחילוניות איפה הייתי זרוק היום, באיזה טינופת הייתי היום, איזה בית היה לי, איזה ילדים היו לי בר מינן אבל באתי לעולמה של תורה ואיזה טוהר, איזה מתיקות, איזה נועם עליון, מה זה שבת, מה זה עונג שבת, מה זה נחת בבית. רבותיי למה אני כך, למה כל עם ישראל לא יהיה כך, אנחנו כולנו יהודים ומה עושה אותנו יהודים אם לא התורה הקדושה אם לא השבת, אנחנו נלך איתה באש ובמים בהקרבה ובמסירות נפש.

רבותיי חז"ל הקדושים אומרים, 'בנות ישראל יפות הן אלא שעניות מנוולת אותן, בני ישראל יפים הם אלא שעניות מנוולת אותם'. שמעתי הרב הגאון מזוז שליט"א פירוש, בנות ישראל יפות הן אלא שעניות תורה מנוולת אותן, בגלל שאין בהן תורה ויראת שמיים הן נראות פרוצות ומושחתות, תן להם אור ותורה לבנות שלנו, תחדיר בהם יראת שמיים ותראה איזה בת יהלום עומדת לפניך, איזה אצילות, שכינה עומדת לפניך, איזה בת כשרה, תראה מה זה טוהר, מה זה מידות, תן בה יראת שמיים. בני ישראל יפים הם אלא שעניות התורה מנוולת אותם, אין בהם תורה, קוצים בראש, קוצים בשכל, עגילים בבטן, בלשון, מה קרה לנו מה, תחדיר בהם תורה ויראת שמיים, תן להם מוסר, תראה להם מה זה תורה ואתה רואה את הבנים כמו שרואים בישיבת "אור דוד", כל אלה שחזרו בתשובה פה וברחבי הארץ, אתה רואה איזה אור על הפנים, אתה רואה אין כאן קוצים, אין כאן עגילים, אין כאן דברים בטלים, הכל קדושה, הכל טהרה, הכל יראת שמיים וכולם בדרכה של תורה, כולם כמו אריות ונמרים לעבודת ה', תחדיר קצת מוסר ותראה איך הוא נעשה לפיד אש, לפיד אש של לבה רותחת של תורה ויראת שמיים.