התכשיטים האמיתיים

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 21 אפריל 2015
התכשיטים האמיתיים של האישה זה הצניעות שלה, אישה שהולכת בצניעות, הנשמה שלה תהיה מקושטת בעולם הבא.
רבי שמעון לגאסי אומר על הפסוק: "ירדתי באבי הנחל לראות אם הפרחה הגפן, הנצו הרימונים", ירדתי באבי הנחל כביכול בורא עולם יורד לעם ישראל, לראות אם הפרחה הגפן, אם הנשים הולכות בצניעות, "אשתך פוריה בירכתי ביתך", נשים נמשלו לגפן. "הנצו הרימונים", הבנים בעם ישראל נמשלו לרימון, "ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון", אם הבנים הולכים בדרכה של תורה. אומר שלמה המלך: "לא ידעתי נפשי" אומר בורא עולם לא האמנתי למראה עיניי, איך יכול להיות, מה קרה, "לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי נדיב", איך עם ישראל שהם עזים שבאומות נהפכו לסוסים, למרכבה, עגלון יושב עם עגלה וסוס, מושכו ימינה הסוס פונה ימינה, שמאלה פונה שמאלה, איך עם ישראל הגיע למצב שהם סוסים והעגלונים יושבים בצרפת ובאמריקה, שם מכוונים אותך ואומרים לך מה ללבוש, תלבשו ג'ינס, תלבשו מיני, תיראו ככה ותלכו ככה. סוסים, אנחנו לא בני אדם? אין לנו בורא עולם? התורה הקדושה אומרת לנו איך להתלבש, איך לא תתלבש, מה תאכל ומה לא תאכל, עם מי תלך ואם מי לא תלך, מה תדבר ומה לא תדבר, יש לנו תורה קדושה מבורא עולם, ממלך מלכי המלכים שמדריך אותנו עשרים וארבע שעות ביממה איך להתנהג, איך ללכת, איך לישון ואיך לקום, הכל יש הנהגות בתורה, תורה מלשון הוראה, הדרכה - היא מדריכה אותך עשרים וארבע שעות איך ללכת.

אנחנו עוזבים את התורה הקדושה, תורתו של בורא עולם, חוכמתו של בורא עולם וכולה קודש קודשים, כולה סודות נוראים ורזים נלאים, ורצים אחרי גויים, בהמות טמאים מטומאים שכל החיים שלהם זה רק טומאה, פריצות, זימה וניאוף. מה ללבוש, תלבשו כך ותלבשו כך, הם העגלונים שלנו ואנחנו הסוסים שלהם. אומר הקב"ה: "לא ידעתי נפשי", לא האמנתי למראה עיניי "מרכבות", איך עם ישראל נעשו למרכבה, שהעגלון יושב בחוץ לארץ ופוגע בו. קדושה, טהרה, יראת שמיים טהורה, רצון ה' זה צניעות, רצון ה' זה להתקרב אליו כמה שיותר והקירבה לבורא עולם אולי הגדולה ביותר זה הצניעות.

בנות ישראל היקרות תבינו, אני פונה אליכם כמו אח לאחיות שלו, כמו אבא לבנות שלו, תבינו אתן יהלומים יקרים, בזכות נשים צדקניות נגאלנו ובזכות נשים צדקניות אנחנו ניגאל, אל תתנו לתקשורת ולרחוב להרוס אתכן, אתן קדושות, אתן בנות מלך, בנות מלכו של עולם. אישה שהיא צנועה הבגדים שלה זה לבוש מלכות. תשמעו נשים יקרות, כתוב בספרים הקדושים שהלבוש הצנוע של האישה זה כמו הטלית והתפילין של הגבר. תפילין והטלית של הגבר וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך", אומרים חז"ל, אלו תפילין שבראש. שאישה תבין שהתפילין והציצית שלה זה הלבוש הצנוע שלה. אישה שהולכת לא צנוע בר מינן כביכול מורידה מעליה את התפילין והטלית. ראיתי בספרים הקדושים שאומרים, יש לנו ארבעת המינים, הפרי המובחר מכל ארבעת המינים זה האתרוג שיש בו טעם וריח שהוא משל לתלמיד חכם שיש בהם תורה ומעשים טובים. "עוז והדר לבושה", אישה שעוז והדר לבושה היא בבחינת האתרוג המובחר בארבעת המינים, היא אהובה בשמיים, בורא עולם אוהב אותה, הוא אומר זאת הבת שלי שערי שמיים פתוחים לפניה. דבר ראשון אצל בורא עולם זה הצניעות, אישה תהיה צנועה, אישה צריכה להבין שהיופי של האישה זה לא התכשיטים או האיפור או הבשמים, היופי האמיתי של האישה זה הצניעות של האישה, זה התכשיטים של הנשמה, הנשמה תבוא אחרי מאה עשרים שנה היא לא תבוא עם תכשיטים ולא עם איפור, היא תבוא לפני מלכו של עולם ליהנות מזיו השכינה עם הצניעות שלה. שום אישה לא צריכה תכשיטים, התכשיטים של הנשמה הקדושה זה לבוא לפני בורא עולם, התכשיטים של הנשמה זה הצניעות של האישה. כולנו סופנו ללכת, לאף אחד אין ביטוח חיים שהוא יישאר כל הזמן, יש אדם שיש לו חוזה?! יש  לו הסכם עם בורא עולם?! אתה יודע עוד חמש דקות מה יהיה איתך? אתה יודע אם היום תחיה ואם מחר תחיה?! את יודעת אישה יקרה מה יקרה איתך עוד חמש ואת הולכת עם גוף חשוף?! איך תבואי לבורא עולם?! מלאכי חבלה יאכלו אותך, תבינו רבותיי בעולם האמת יש ייסורים נוראים, שם בעולם הבא אין ויתורים, שהרי משה רבנו לא ויתרו לו, משה רבנו חטא ונענש, צדיקים קדושי עליון בורא עולם לא ויתר להם, אין משוא פנים. חז"ל הקדושים אומרים, כל מי שאומר הקב"ה ותרן יוותרו חייו. אישה צנועה היא אהובה למעלה, היא באה למעלה כל השרפים משתחווים לפניה, אבל אם אישה תלך פרוץ להחטיא בני ישראל בעבירה, להביא הרהורי עבירה לבחורי ישראל, הולכת ברחוב רואים אותה פרוצה לא יותרו לה.