על כל אלה יביאך אלקים במשפט

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 08 יוני 2015
כל אחד יכול להסתובב בזה העולם ולעשות מה שבא לו... אבל על הכל - הוא צריך לשלם!
אומר שלמה המלך: "שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך". שומעים? יש אחד עוקף את הרבנים, מתיר, יש על מי לסמוך, אומר שלמה המלך: "תשמח בחור בילדותך", תשמח, תבלה, תהנה ותעשה מה בא לך, "ויטיבך לבך בימי בחורותיך",  תעשה מה שהלב רוצה, תלך אחרי הלב, תן ללב מקום, "והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך" איפה העיניים רוצות תסתכל ומה הלב רוצה תיתן. אומר שלמה המלך, לך תבלה, לך תהנה, תן ללב מה שהוא רוצה, תן לעיניים לראות מה שהן רוצות ותעשה מה בא לך, כך אומר שלמה המלך?! אבל ממשיך שלמה המלך ואומר, אבל תדע לך בן אדם, תעשה מה בא לך אבל "ודע כי על כל אלה יביאך האלוקים במשפט". אבל דע אחד גדול! תחדיר לך בראש, בנשמה ובעצמות שעל כל אלה יביאך אלוקים במשפט, העולם הוא לא הפקר, יש בעל הבית לעולם, אתה תשלם על כל פסיק! לך לסופר-מארקט, יש עגלות, תמלא ודאי, קח תמלא אבל ביציאה משלמים. אם אתה הולך, הלו לאן? אתה לא תשלם?! מה אתה חושב בחינם? תעשה בעולם מה בא לך אבל ביציאה, כיוצאים מכאן משלמים הכל. שלמה המלך אומר, אתה חושב שאתה תעשה מה בא לך?! אבל דבר אחד תחדיר לך בראש כל הזמן, תחזיר לך בעצמות כל הזמן שעל כל אלה יביאך אלוקים במשפט.

מסופר על ראש ישיבה אחד שהתלמיד שלו רצה ללכת, בא לראש ישיבה, בוא תביא לי דברי חיזוק, תן לי משהו אחד שיחזק אותי בדרך. נתן לו שאגה ואמר לו ראש הישיבה, "ודע ותחדיר לך בראש שכל אלה יביאך אלוקים במשפט"! תחזור על זה כל הזמן בדרכים, כל פסיעה שאתה הולך תגיד ודע על כל אלה יביאך אלוקים במשפט, על כל מה שאתה עושה תיתן דין וחשבון, להחדיר בעצמות, בדם ובנשמה שעל כל אלה יביאך אלוקים במשפט, תחזור על זה יום ולילה יום ולילה עד שלא תהיה מסוגל לעשות עבירה. זה לא הולך ללב בשנייה, כמו שכתב בספר "מסילת ישרים": אני לא בא פה לחדש דברים, אדם חושב שדרשה זה בא לחדש דברים, שמעתי את הדרשה הזאת, לא שמעת, אם אתה לא חי את הדרשה ואתה לא מיישם אותה אתה לא יודע את הדרשה. אמרתי לכם שיש ספרי מוסר שעברתי עליהם ואני עובר עליהם עד היום, יש שתיים שלוש שורות וכמה קטעים מספרי מוסר שאני חוזר עליהם עם דמעות וחוזר עליהם עשרות מאות פעמים, עד שאני יחדור לעצמות. מוסר זה לא לדעת, מוסר צריך שיהיה חדור בדם ובעצמות, תחיה את זה, תנשום את זה, אתה לא חי את זה אתה לא יודע את זה. חילוני בא לפה שומע דרשה, הוא לא יודע שצריך לשמור שבת?! מה קרה שמע דרשה ושומר שבת, מה קרה, חידשתי לו משהו? לא, עד עכשיו זה לא היה פה, מהלב זה היה רחוק, מה עושה מוסר, מה עושה דרשה, מחדיר את הדברים בראייה השכלית אל הלב, מחדיר את הדברים בנשמה ובעצמות "וידעת היום" לא מספיק, "והשבות אל לבבך" שהלב יחיה את זה, שהלב ינשום את זה, זה מוסר.

גם בן תורה, אתה יכול ללמוד יומם ולילה ולהיות נבלה, חז"ל אומרים, אדם יכול להיות נבל ברשות התורה, זאת אומרת ללמוד תורה ולהיות נבלה בחותמת הבד"ץ. איך? הוא לומד תורה ולא לומד מוסר. החיד"א הקדוש זכותו תגן עלינו אמן, כל הספרים שלו צורח, אל תלמד תורה בלי מוסר, אדם יכול ללמוד תורה יומם ולילה, גמרא, בקי בש"ס ויעשה שטויות, ילך ברחוב ויסתכל איפה שלא צריך להסתכל ויכשל בעבירות. אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו, חליפה ומגבעות ופתאום אתה רואה אותו יושב במסעדה רואה טלוויזיה. תדע לך שאם הוא היה לומד מוסר הוא לא היה יושב במקום כזה. כל מי בחור כזה ברחוב, תדע לך הבן תורה הזה לא לומד מוסר, אדם שלומד מוסר זה בעצמות שלו, בדם, הוא חי תורה, הוא נושם תורה, הוא חתיכת תורה כמו שאמרתי פעם: "אלה החוקים והמשפטים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם", מה זה חי בהם? עשרים וארבע שעות הוא חי תורה, הוא הולך תורה, הדיבור שלו תורה, העיניים שלו תורה, האכילה שלו תורה, הלבוש שלו תורה, זה אתה רואה ספר תורה, זה תורה אבל בישיבה אני בן תורה ובחוץ אני בהמה זה לא בן תורה, זה חיה, זה נבל בחותמת הבד"ץ, זה נבלה בחותמת הבד"ץ. מצד אחד אתה לומד תורה ומצד שני עושה חילול ה'. כמה בחורי ישיבה בוכים באים אליי, קשה לי בכל מיני דברים, לא פעם ולא פעמיים, עשרות. אני אומר להם מילה ראשונה נכון שאתם לא לומדים מוסר או שאתם לומדים פעם ב..? נכון, שלושה חודשים מהיום. תלמד מוסר לא חצי שעה ביום, שעה ותבואו אליי לשלושה חודשים. רבותיי לא אחד ולא שתיים חזרו אליי ואמרו לי שהשתנו מהקצה אל הקצה. פעם בא אליי מישהו לחתונה, אפילו לא זכרתי אותו, בא להגיד לי תודה רבה הצלת אותי, מאז שהצעת לי את העצה של המוסר התפילה שלי אחרת, ברכת המזון אחרת, בין אדם למקום ובין לחברו, אני אדם אחר לגמרי, זה המוסר.