בניית האדם במוסר

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 16 יוני 2015
עיקר האדם זה לימוד המוסר, שמחדיר את דברי התורה שלו אל תוך העצמות וכך הוא מיישם את המצוות.
צריך לדעת, הדבר הכי חשוב בעולם זה מוסר. לימוד המוסר זה עיקר בניית האדם. מה זה מוסר? מוסר זה כמו שאישה רוצה להתייפות, לוקחת מראה ומגדילה, שכתם קטן בעין רגילה לא רואים, המראה מגדילה לה אותו והיא מורידה אותו. המוסר מראה לך את החסרונות שלך ואת הפגמים שלך ומה אתה צריך לתקן, זה מוסר. אבל להגיד על דרשה: כבר שמעתי את הדרשה הזאת - האדם הזה לא יודע מה זה מוסר, תשמע כל החיים שלך אותה הדרשה אבל אל תפסיק ללכת, מוסר תחיה את הדברים, תנשום את הדברים ושיהיה חלק מהחיים שלך, זה מוסר. כל עוד שאתה לא חי את זה, כל עוד שאתה לא נושם את זה, כל עוד שאתה לא מיישם את זה אז זה רק בגדר ידיעה, לדעת את הדברים זה לא הכל, כל עוד מהלב שלך זה רחוק, זה עדיין לא מוסר.

שאני לומד מוסר אני בוכה, אצלי אין דבר כזה לימוד מוסר בלי לבכות, אני בוכה, הדמעות יורדות, כשזה נכנס ללב זה נכנס ונכנס ונכנס, זה גם מטהר, כתוב בספרים, שהדמעות על המוסר מטהר את האדם, כתוב שהאור השכינה שורה עליו, למה? כי זה מטהר את האדם, הוא בוכה על המצב שלו כי הוא רוצה כן לתקן. את זה צריכים לזכור אם נצא מהדרשה הזאת עם המילים האלה, "ודע כל אלה יביאך אלוקים במשפט" - נראה את החיים שלנו, שעשרים וארבע שעות ביממה אני נוסע מהרכב, אני יוצא מהבית, אני נכנס לבית, כל הזמן על הפה שלי ודע ודע ודע כי על כל אלה יביאך אלוקים למשפט, כל מה שאני עושה אני עתיד לתת דין וחשבון, זה רבי שמעון בר יוחאי אומר, רבי מאיר בעל הנס היה אומר, קדושי עליון אומרים, הכל.

היום קיבלתי פקס, תודה לרב דניאל זר על הדרשות ועל שהוא מזכה את הרבים, שמעתי את הדרשות דרך האינטרנט והתחלתי לשמור שבת ואני שומר את העיניים וכל ענייני קדושת האדם... נו איך האדם מגיע לזה? מוסר ומוסר ומוסר. המוסר מחדיר את הדברים מהשכל אל הלב, מהמוח, "וידעת היום", לא מספיק שאתה יודע, "והשבות אל לבבך", המוסר מחדיר את הדברים לנשמה לעצמות, חדור עמוק עמוק בנשמה של האדם, עיניים רואות ולב חומד אבל שהשכל בעל הבית על הלב אז אין ללב שליטה, המוח נותן הוראות ללב ולא הלב נותן הוראות למוח חס וחלילה.

תבין יש בעל הבית לעולם ודע כי על כל אלה יביאך אלוקים במשפט, לחזור על זה ולחזור, להחדיר את זה בדם ובעצמות ובנשמה כל הזמן יש בעל הבית לעולם, תדע לך על הכל אתה תיתן דין וחשבון. "סוף דבר הכל נשמע", תדע לך כל מה שאתה עושה עתיד להישמע בעולמות העליונים, כך אומר הזוהר הקדוש, "את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם", אם יש יראת שמיים ויש תורה, אתה מלאך, אתה בן אדם. ואם אין תורה ואין יראת שמיים תראו מה קורה ברחובות, יורדים לדרגת בהמה, הרחוב הרוס והכל מקולקל בקלקולים נוראים, לא מוצאים ידיים ורגליים. תורה, יראת שמיים זה מה שעושה אותנו לבני אדם. שה' יתברך יעזור לנו יהי רצון שבאמת נזכה כולנו ליראת שמיים יוקדת כאש להבה.