לא רעב ללחם

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 29 יוני 2015
בזמן הגאולה לא יהיה רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר ה', עוד תורה ועוד תפילה.
מה קורה היום בארץ, התקשורת בידיהם, הטלוויזיה בידיהם, העיתונים והכל, לחרדים לא נותנים במה, לא נותנים לחרדים לדבר בטלוויזיה, להגיד מוסר, דרשות. מה אמרו לאורי זוהר, ראיינו אותו, אל תזכיר פה  תשובה, אל תזכיר פה תורה, התקשורת בידיהם והם רודפים אותנו והם משמיצים אותנו אבל על אפם וחמתם כוח התשובה הולך וגדול עד שגדול מאוד, כל רחבי הארץ חזרה בתשובה שאי אפשר לתאר, למה, כי זה מראה את העוצמה של התורה, העוצמה של האמת. אנחנו אומנם בלי כל הכלים האלה אבל כוח של התורה זה כוח של בורא העולם, "הנה ימים באים נאום ה' והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם צמא לדבר ה'", שהקב"ה רוצה אף אחד לא יכול לעצור, כוח של תורה, אדם חי ברחוב עם תאוות, עם יצרים, שובר תאוות, שובר יצרים ושובר הרגלים איזה כוח, איזה עוצמה יש לתורה. לחילונים אין כלים כאלה, בחור ברחוב כעסן, עצבני, בחוץ תאוות, אין להם כלים לנטרל אותו מהתאוות, רק בתורה יש את זה. כמו שאמרנו ישיבה, בית מדרש, דרשות זה בית חרושת לבני אדם, נכנס זכוכית יוצא יהלום. הרחוב זה בית חרושת לבהמות, אתה יוצא מהבטן של אימא קודש קודשים, זך ונקי והטבע שלו יוצא מושחת לרחוב, לחברה, כל הדרדורים הנוראים והאיומים, בית חרושת לחיות. "ורוח אלוקים מרחפת על פני המים", הנשמה מובילה את האדם את הגוף למים, אין מים אלא תורה.

הבעל שם טוב אומר, חושך לא מגרשים עם מקלות, חושך מגרשים עם אור. ברחוב חושבים שעם מכות, משטרה יגרשו את החושך, יסתדרו את הנוער, חושך מגרשים באור של תורה, עושים בני אדם עם אור של תורה, לא עם מכות ולא עם בית סוהר. "כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועלייך יזרח ה'", אור התורה, הוא שעושה אותנו בני אדם. אמת מארץ תצמח מה הפירוש? חושך, שקר לא יכול לנצח אמת, גם אם תקבור את האמת באדמה, "אמת מארץ תצמח", בתוך האדמה היא תצמח  והיא תעלה. בקום המדינה באו לעקור תורה מישראל, לנטרל תורה מישראל, הקימו קיבוצים, שומר הצעיר ועוד, לקחו חרדים, תימנים והורידו להם את הפאות ואת הזקנים, אמרו להם בן גוריון זה המשיח, נטרלו אותם מהתורה. בקום המדינה בקושי הייתה ישיבה אחת ותלמוד תורה אחד, בקושי היו בני תורה ואחד מהמדינה אני לא רוצה להזכיר את השם שלו, אמר בקום המדינה, עוד חמש עשרה שנה לא יהיה דת במדינה. אם היה יוצא עכשיו מהקבר שלו ורואה מה קורה פה היה מתעלף וחוזר לקבר. לא היה דור של חזרה בתשובה כמו הדור הזה, לא היה דור מלא ישיבות בלי העין הרע כמו הדור הזה, תלמודי תורה והרבצת תורה כמו הדור הזה.

תבינו אנחנו היינו בגלויות, באינקוויזיציות, מסעי צלב, לא מדינה, לא ממשלה, לא צבא, העם הכי נרדף בעולם וגויים לא יכלו עלינו. שתורה בידיים שלנו שום אומה לא יכלה עלינו ואני אומר פה על הבמה, יחליטו כל המדינה כולם נגד החרדים אנחנו לבד לא יעזור להם על אפם ועל חמתם והתורה תגדל ותנצח. למה?! כי הם לא נלחמים בי, לא ברבנים ולא בעובדיה יוסף, הם נלחמים בקב"ה. בבורא עולם אי אפשר להילחם, גם אם יחליטו היום בכנסת אין חדשות, אין פוליטיקה אלא יום ולילה יום ולילה על החרדים לא יעזור להם אלא על אפם וחמתם כוח התורה ילך ויגדל ויתעצם... למה כי הקב"ה רוצה שהבנים ישובו אליו ואף אחד לא יכול לעצור זאת, זה רצון ה' יתברך אתם רואים עד היום איך עולם התשובה הולך וגדל הולך וגדל עד שכל רחבי הארץ וכל שכבות הציבור, אם זה עורכי דינים, שוטרים, כל שכבות הציבור, פעם היו אומרים אנשים, אין להם מה לעשות, משעמם להם, משוגעים חוזרים בתשובה. שהתחלתי עם בעלי תשובה אז אמרו זה מודה, זה חולף. אני אומר לכם לפני עשרים ושש שנים שהתחלתי אמרתי לבחורים, אתם שומעים מה אומרים? החזרה בתשובה היא מודה אבל אתם יודעים כל דבר במודה שיוצא עובר זמן והוא חולף ועוברים לדבר אחר. אמרו, המודה של בעלי תשובה שנה שנתיים יחלוף, אתם יודעים מה זה חזרה בתשובה? כמו כדור שלג שיורד מראש ההר, כמה שהוא יורד הוא הולך וגדל יותר ויותר, אתם תראו כל שנה כוח התשובה ילך ויתעצם ילך ויתעצם ואף אחד לא יכול לעצור את זה. רבותיי "אמת מארץ תצמח", שקר לא יכול לנצח אמת.