מלחמת הגוף והנשמה

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 30 דצמבר 2015
האדם נמצא תמיד במלחמה בין הגוף ובין הנשמה, והתפקיד שלנו בעולם להשליט את הנשמה על הגוף - את המוח על הלב.
אומר הזוהר הקדוש אומר על הפסוק: "החרשים שמעו והעיוורים הביטו לראות", מה זה החרשים שמעו? איך אפשר להגיד לחרש תשמע? איך אפשר לומר לעיוור תראה? אומר הזוהר הקדוש, החרשים שמעו, אלו אנשים ששומעים דברי תורה, דברי אלוקים חיים, דברי מוסר ולא מסיקים מסקנות, אלה החרשים האמיתיים. ו"אוזן שומעת תוכחת חיים, בקרב חכמים תלין", לשמוע, לקלוט ולחיות לפי אותה הבנה, לפי אותה שמיעה - רק חכמים, "קרב חכמים תלין". מה זה החרשים שמעו? אותם אנשים ששומעים דברי אלוקים חיים ומתעלמים מן הדברים כאילו לא שמעו, אלה החרשים האמיתיים, ה"חרשים שמעו", תתבוננו מה אתם שומעים, תסיקו מסקנות. "והעיוורים הביטו לראות", מה זה העיוורים הביטו לראות? אלו בני אדם שרואים יום יום את הבריאה ונפלאותיה ולא רוצים להתבונן מי ברא את כל הבריאה האדירה הזאת, "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה" זועק הנביא, הרי אין דבר בעולם שנעשה לבד, כל דבר בעולם. לדוגמא משהו נפל, מה יוצא? רק חורבן והרס יוצא, במקרה לא יוצא דברים מסודרים, במקרה לא יוצא דברים של חוכמה, בריאה כל כך אדירה, גלקסיות כל כך אדירות, מיליארדים של כוכבים, הכל מתוכנן והכל מסודר ואיזה חוכמה אדירה ואדם הולך כמו משוגע, כמו טיפש, כמו מטורף, כל החיים שמונים שנה בטירוף והוא סובר להאמין שהכל נעשה מאליו. הוא אומר, זה אדם עיוור, "העיוורים הביטו לראות". "השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע" כמו ספר שמספר סיפור כך כל הבריאה כולה מעידה על מי שברא אותה, כמו שמחשב מראה מי יצר אותו, מי המציא אותו וכמה האדם הזה חכם ככה כל הבריאה מספרת על כבודו וגודלו של הבורא יתברך, יתעלה ויתרומם שמו.

אמונה, מה זה אמונה? אמרנו שאמונה נמדדת שיש קשיים, כשיש הפרעות, כשיש דברים נגד השכל אז נמדדת השכל, עצם הבריאה כולה שאני רואה אותה מול העיניים שלי זה כבר מעיד ואני רואה שיש בורא לעולם. אמונה נמדדת שיש סתירות, יש דברים שאני לא מבין אותם אבל בכל זאת אני הולך קדימה. תשאל שאלות, לא אומרים שלא תשאל שאלות אבל לא לשאול כדי לקנטר, תשאל כדי לדעת, אני מאמין בתורה הקדושה ואני מאמין בה' יתברך, אני רוצה להבין תסביר לי, יש לי שאלות, אדרבה תשאל. ה' ירחם יש כאלה שאתה אף פעם לא תצא איתם ידי חובה, יש חילוני יבוא ישאל אותך שאלה וישאל איזה רב והוא לא יענה לו, הנה שאלתי את הרב והוא לא ענה לי, ואם הרב עונה לו, אתם הדתיים לכל דבר יש לכם תשובה. מה תעשה, מה תגיד לו – לא טוב. אלא הוא לא רוצה תשובה, הוא רוצה תעשו לי טובה אל תענה לי, הנה אני יכול לנסוע בשבת, הרב לא ענה לי, אני יכול לנסוע בשבת, הנה העמדתי אותו במקום גמרנו. מה הוא מחפש, הוא מחפש להרגיע את המצפון שלו שהוא מחלל שבת, הוא מחפש להרגיע את המצפון שלו שהוא לא מניח תפילין זה הכל, הוא לא מחפש תשובה כדי לחזור בתשובה, זה מפחיד אותו.

"וייצר ה' את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים" האדם נברא משני חלקים, גוף מהתחתונים ונשמה מהעליונים, ויפח באפיו נשמת חיים זה חלק מהקב"ה, כל החיים של האדם זה מלחמה בין גוף לנשמה, הגוף של האדם מושך את האדם לתאוות, תענוגות ובילויים והנשמה מושכת את האדם לקדושה ולטהרה ולרוחניות, לדרגות רוחניות עליונות. כמו שאמרנו תראה אדם בא לדרשה, אדם שומע על רבי שמעון בר יוחאי, על רבי מאיר בעל הנס, על צדיקים והוא מתלהב ורוצה להיות כמוהם, חמש דקות אחר כך יוצא לרחוב ובאים חברים לדיסקוטק ולמועדון והוא רוצה ללכת. איך זה הולך ביחד? אין פה שום סתירה, כשאדם שומע על צדיקים הנשמה שלו בו מתעוררת, כשאדם שומע על תאוות הגוף שלו, הבהמה מתעוררת. הגוף זה סוס, הגוף בא מהאדמה, הגוף כולו בהמיות, הגוף הוא פרא אדם, הגוף של האדם זה חיה טורפת, הנשמה היא מהעליונים והתפקיד של האדם, האדם בא לעולם להגביר את כוחות הנשמה על הגוף, להשליט את הנשמה על הגוף, להשליט את המוח על הלב, ברחוב הלב שולט והמקום היחיד שבו המוח שולט זה עולם הישיבות, עולם התורה. אדם שלומד תורה, אדם שחוזר בתשובה, מתחיל להפעיל את המוח. הלב אומר לך לך תבלה בשבת - אבל המוח אומר, שבת אתה יהודי, טרף אסור לך, יש משמעת בגוף, אדם שהוא ירא שמים המוח שולט על הגוף, המוח שולט על הלב כמו שאומרים חז"ל, צדיקים לבם ברשותם, הצדיקים שולטים על הלב והרשעים הם ברשות לבם.

ברחוב ובעולם כולו הלב שולט, והבדיחה הגדולה, מה הם אומרים שאדם חזר בתשובה? עשו לך שטיפת מוח! שמעתם בדיחה? אין להם מוח בכלל, אצלם הלב בעל הבית, מה זה לב? חמדה, הלב רואות והלב חומד, בוא תבלה, תעשה חיים, בילויים ותענוגות, תאוות ויצרים, הכל לב ברחובות, התקשורת שלהם, הרדיו שלהם, הטלוויזיה שלהם, העיתונות שלהם, הכל זימה וניאוף ותאוות ויצרים, הכל לב, אין מוח שם. יש להם כוח לעולם החילוני, תיקחו מדריכי נוער, תיקחו קציני מבחן, תיקחו מרצים, תיקחו פסיכולוגים, תיקחו פסיכיאטרים, תיקחו חילוני אחד בעולם שחי עם בחורות, חי עם דיסקוטקים ומועדונים ותנסו לנתק אותו מזה, לא יצליחו, אין כוח בעולם לנתק אדם מתאוות ויצרים ולשבור הרגלים, לשבור יצרים חוץ מהתורה הקדושה, אין כוח בעולם, אין להם כוח לזה, למה כי המרצה בעצמו בזימה וניאוף, הוא בעצמו חתיכת יצר הרע, אין להם כוח ולכן שימו לב זה הסיבה הרי הם מסתכלים לפי המשקפיים שלהם, לפי הראי שלהם, הם לא מבינים איך יכול להיות בחור חבר שלי, חי בדיסקוטקים, במועדונים הולך ולא קורה כלום, לא חסר לו כלום ופתאום עוזב את הכל וחוזר בתשובה, איך זה יכול להיות, בטח שיגעו אותו. הרי לפי הכלים שלהם אין כוח לנתק אדם מתאוות, אין דבר כזה, איך יכול להיות שאדם עזב את כל התאוות האלה, מה נותן את הכוח, אבל אם הם היו פעם אחת בדרשה, אם פעם אחת היו שומעים דברי מוסר, פעם אחת היו שומעים דברי אלוקים חיים, מה העוצמה של התורה הקדושה, מה העוצמה של למידת מוסר אז היו מבינים כמה להם עשו שטיפת מוח, כמה הם גנובים, כמה הם מחורפנים, כמה המוח שלהם לא מתפקד, כמה הלב שלהם בעל הבית עליהם, כמה הלב שלהם הורס אותם, המוח צועק אתה יהודי, אסור לך אבל אין מוח, אין משמעת בגוף, הלב אוכל אותם. אבל אם כן אנחנו יודעים שהכוח של הגוף הוא חזק מאוד.