אהבת חסד

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 23 אוקטובר 2018
מה ההבדל בין אוהב חסד לעושה חסד? נלמד מדוע אברהם אבינו נקרא 'איש החסד'...
צריך לדעת שאין דבר קשה כמו לשבור מידות רעות והרגלים רעים, והתרופה לכך היא רק מוסר. הרמב"ם כותב שיותר קל לעשות תשובה על המעשים מאשר על המידות והתכונות. אדם שלא הניח תפילין, לא שמר שבת, ועושה תשובה ומחליט החלטה חזקה שיניח תפילין וישמור שבת יעשה זאת. אבל אדם כעסן, רמאי, קנאי, עצלן, זה בדם שלו! הוא יכול להחליט עד מחר זה לא יעזור לו, זה בטבע שלו. אם כן, איך הוא מתקן את עצמו?!
ברחוב אין כלים לשבור מידות והרגלים רעים, כי אין להם ספרי מוסר, תראו לי חילוני אחד שהיה גאוותן ונעשה עניו, לא רק שהוא לא משתפר הוא נעשה מושחת מיום ליום, הגאוה גוברת, התאוה גוברת. רק בתורה ובמוסר אפשר לשנות את המידות הרעות ביותר לשבור אותם ולקנות מידות טובות.
נגר העושה רהיטים נפלאים, יהלומן המלטש יהלומים נדירים, יש לו ידיים טובות, המוצר מושלם אבל הוא יכול להיות מושחת. לא כן בתורה - התורה הקדושה אומרת לך בוא תעבוד על עצמך, על הדבר היקר ביותר, תהיה מלאך עלי אדמות. כמה זה נפלא. לכן צריכים לשמוח שלומדים מוסר באים לשמוע מוסר כל שבוע, זה עושה אותנו בני אדם, המוסר בונה אותנו, מיישר את שכלו של האדם, לעבוד בלי אינטרסים ובלי נגיעות, מייפה את חכמתו של האדם ומנקה את שכלו.

כתוב בפסוק מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם עשות משפט ואהבת חסד. חסד זה לא רק "לעשות" חסד, אלא "לאהוב" חסד. מה ההבדל בין מי שעושה חסד למי שאוהב חסד? מי שרק עושה חסד אם יש לו תירוצים הוא לא יעשה. אבל מי שאוהב חסד יעשה חסד בכל מצב ובכל קושי! הוא מחפש מתי יגיע החסד לידו ויעשה.
אנו רואים שאברהם אבינו לא רק "עשה" חסד, אברהם אבינו "אהב" חסד. הקב"ה באמצע לדבר עם אברהם אבינו, והוא יושב חולה בפתח האוהל, יום שלישי למילה. הקב"ה הוציא באותו יום חמה מנרתיקה, היה בחוץ 50 מעלות חום או יותר, ואברהם אבינו מחכה לאורחים, אולי יבואו והם רעבים וצמאים. יושב אברהם פתח האוהל ורואה שבאו אורחים, הוא ביקש סליחת הקב"ה, עזב את הקב"ה ורץ לאורחים, ולומדים מזה חז"ל מכאן שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה.
שימו לב, אברהם אבינו בן מאה שנה, חולה ביום שלישי למילתו, והוא יכול לומר אני באמצע נבואה עם הקב"ה, לא מקבל את האורחים בדיבור בלבד אלא רץ לקראתם! הוא רץ לקראתם ומושיב אותם, מתחנן שלא ילכו ומביא להם מים, וימהר האהלה אל שרה, הוא לא מתעצל, הוא מריץ את ישמעאל שיקח בן בקר ושוחט להם שלושה עגלים רכים וטובים, וכל כך למה? ככה זה כשאוהבים, אברהם אבינו לא רק עשה חסד, הוא אהב חסד, ואוהב חסד לא ישבע חסד, שום תירוץ לא יפריע, גם התירוצים הנכונים והסיבות הנכונות שבעולם.

והנה בפרשת השבוע נקרא על אליעזר, אברהם אבינו משביע את אליעזר, שיביא אשה ליצחק. אליעזר עומד עם עשרה עבדים ליד הבאר, הבאר לפניו המים זמינים, והעבדים החזקים לידו. ועכשיו הוא מבקש ממנה, ילדה קטנה להשקותו מים. אליעזר רצה לבדוק אם היא אוהבת חסד! בבית יש הרבה שיתנו מים, אבל ליד הבאר, ועוד עשרה עבדים איתו! זה תעשה רק נערה שאוהבת חסד! אותה הוכחת לאדוני לאברהם!! אני נשען על ברז מים ומבקש ממישהו תן לי בבקשה מים לשתות... הוא יאמר לי מה אני פרייאר שלך? אבל אם אני אומר: לי תביא כוס מים ותקבל מאה דולר, אז הוא ישמח מאד, ולמה? כי כסף מדבר אלינו אבל חסד לא מדבר אלינו! אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת ד' ודעת אלוקים תמצא!
באו לפני הסטייפלר זיע"א, בעל הקהילות יעקב. ושאלוהו כיצד להנצל מתאונות דרכים, אמר להם קחו ברכב טרמפיסטים מלאכיו יצוה לך, ויהיה לכם מלאכים שיגנו עליכם. כמו שכתוב בגמרא: אמר רבי אלעזר הרוצה להנצל מחבלו של משיח יעסוק בתורה וגמילות חסדים! חסד זה נתינה שכולה קבלה!