חכם עיניו בראשו

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 16 אפריל 2013
מאמר החכם מכל האדם שלמה המלך על פי פירוש הזוהר הקדוש.
אומר שלמה המלך, "החכם עיניו בראשו", הזוהר הקדוש מביא את הפסוק של שלמה המלך החכם מכל אדם, "החכם עיניו בראשו" שואל הזוהר, הרי שלמה המלך היה חכם והטיפש איפה העיניים שלו, ברגליים?! מה זה חכם עיניו בראשו? אומר הזוהר הקדוש, שלמה המלך אומר במקום אחר, "ושמן על ראשך אל יחסר". מה זה שמן על ראשך אל יחסר? שאדם כל הזמן ילך עם שמן על הראש ושמן על השערות שלו? מה זה שמן על ראשך אל יחסר, מה זה שמן? שלמה המלך חכם, הוא יגיד שמע שים שמן זית, שמן סויה ותשים על הראש שלך, איפה יש חוכמה פה?!

אומר הזוהר הקדוש, מה פירוש שמן על ראשך לא יחסר ומה הביאור חכם עיניו בראשו? הוא קושר אחד בשני, אומר הזוהר, מה זה חכם עיניו בראשו, אומר איפה שהאדם חושב, בקבלה המחשבה של האדם נקראת עולם קטן, איפה שהאדם חושב שמה נמצא כל מהותו לכן הרהורי עבירה קשים מעבירה. כשאדם חושב על טומאה, לא רק המחשבה שלו אלא כל כולו מכף רגל ועד ראש טומאה, אדם חושב על קדושה כל כולו בתוך קדושה. הבעל שם טוב בא פעם עם התלמידים שלו מהדרך והם היו רעבים כי הם לא אכלו כל היום והביאו להם בשר של שור, היו אוכלים, בא הבעל שם טוב ושם את הידיים שלו הקדושות על הכתפיים שלהם והם באותו רגע רואים בדמיון שור לובש שטריימל ואוכל, הם נבהלו ואמרו, מה זה רבינו? אמר להם הבעל שם טוב, תדעו לכם המחשבה זה עולם קטן, איפה שאדם חושב שם כל מהותו. יש אדם חושב כל הזמן על אוכל, אוכל אוכל אוכל, אדם אוהב רק לאכול, זה נקרא עיניו בבטנו, כל המבט שלו על הבטן, כמה לדחוף יותר. יש אדם שכל הזמן הראש שלו בנעליים, שפיץ, כמה עקב וכמה גובה, יש אחד העיניים שלו בבגדים שלו, אחד העיניים שלו בתסרוקות שלו, זה עיניו ברגליו וזה עיניו בנעליו, וזה כל הזמן בולים בולים. אומר איפה שהאדם חושב שמה העיניים שלו ושם כל מהותו.

מה זה חכם עיניו בראשו? אומר הזוהר הקדוש, כל אדם שלומד תורה כולל עם יראת שמיים ומקיים מצוות שכינה שורה מעל ראשו. כל אחד לפי המעשים שלו, יש אחד שיש עליו שכינה מה זה כמו מדורה בוערת עד השמיים, יש אחד פחות, אחד יותר, אחד נר קטן בקושי יש עליו, יש אחד מלאכי חבלה על הראש שלו, איזה אור שום דבר. אומר שכינה זה אור, אור מהבורא יתברך, הלהבה בנר או בכל מקום אחר היא צריכה אוכל ומה האוכל שלה? השמן, בלי שמן אין לה קיום, גם השכינה צריכה אוכל ומה השמן של השכינה? התורה נמשלה לשמן, נמשלה למים. אומר שלמה המלך, "ושמן על ראשך אל יחסר", אומר הזוהר הקדוש, אומר שלמה המלך, תדע לך כל הזמן הראש שלך או תלמד תורה או תהרהר בדברי תורה, למה כי השכינה שורה עליך שהאור שלה לא יפסיק, כל הזמן ילך ויגדל ילך ויתעצם. אומר הזוהר, מה זה חכם עיניו בראשו? שהחכם המבט שלו כל הזמן שהראש שלו יהיה עסוק בדברי תורה. ההוא הראש שלו בבטן וזה העיניים שלו בנעליים אבל זה המבט של העיניים שלו שהראש שלי כל הזמן יהיה עסוק בדברי תורה.