דברי הרב

דברי מוסר חוצבי להבות אש מתוך דרשתו השבועית של ראש הישיבה הרב דניאל זר.
עיבוד ועריכה: ש.ב. תחי'

שליחים של השם

25 אוגוסט 2013  |  נצפה 1691 פעמים
כל העולם כולו הם שליחיו של הבורא לעשות בבני האדם את גזרותיו אם לטוב…

עומק הדין

19 אוגוסט 2013  |  נצפה 2439 פעמים
כמה עמוק דינו של הבורא: איך שהוא מדקדק כחוט השערה על כל עבירה ומצד…

כל האומר הקב"ה וותרן יוותרו חייו

11 אוגוסט 2013  |  נצפה 3115 פעמים
הקדוש ברוך הוא עושה הכל בדין ובצדק וכל האומר הקב"ה וותרן יוותרו חייו.

הכל בשביל ישראל

04 אוגוסט 2013  |  נצפה 2012 פעמים
כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם אינו עושה אלא בשביל ישראל.

עולם בתכלית הדקדוק

14 יולי 2013  |  נצפה 1604 פעמים
הסבר מדהים איך הקדוש ברוך הוא מדקדק עם ברואיו כחוט השערה.

מקרה - רק מהשם

08 יולי 2013  |  נצפה 2914 פעמים
צריך לדעת שכל מקרה בעולם הוא רק מהשם ובהשגחה מהבורא שרוצה לעורר אותנו אליו.

גאוה בדרכי השם

30 יוני 2013  |  נצפה 2014 פעמים
כמה שכר רב יש על מצווה אחת שאדם עושה בעולם הזה ולכן צריך להתגאות…

לפום צערא אגרא

24 יוני 2013  |  נצפה 2585 פעמים
השכר בשמיים נמדד לפי הצער והמאמץ - כמה מצוות זוכה אדם שלומד תורה בעמל…

חכם עיניו בראשו

16 אפריל 2013  |  נצפה 4392 פעמים
מאמר החכם מכל האדם שלמה המלך על פי פירוש הזוהר הקדוש.

להשקיע במקום הנכון

16 אפריל 2013  |  נצפה 1711 פעמים
סיפור משל המראה לנו איפה אנחנו צריכים להשקיע באמת.

למה לא קונים?

16 אפריל 2013  |  נצפה 1990 פעמים
משל מדהים מתוך סיפור הגמרא עם אליהו הנביא על ימות המשיח.

אחרי הפעולות נמשכים הלבבות

16 אפריל 2013  |  נצפה 12943 פעמים
איך אפשר להשפיע על הלב לעבוד את הבורא עבודה שלמה?
עמוד 12 מתוך 13