כח התפילה

מאת: 
קטגוריה: מבט לחיים
ת. פרסום: 05 פברואר 2017
עם ישראל השתעבדו במצרים 210 שנים וכיצד זכו לצאת מהגלות הנוראה - בזכות התפילה.
אל מעונו של הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי - הסטייפלער זצ"ל, נכנס יהודי ופרש מיד את מועקת לבו: 'רבי ומורי', אמר בתחינה, 'זכיתי בבית מלא בילדים קטנים צוהלים ושמחים. אני מבקש ברכה כי יגדלו לתפארת לתורה ויראת שמים, שאזכה לרוות מהם רוב נחת!'
השיב לו הסטייפלער: 'וכי בברכות בלבד מחנכים ילדים? והלא דרושים אינספור תפילות ובקשות, תחנונים ודמעות!' 'ניחא', השיב אותו יהודי, 'אך איני מרגיש ראוי לתפילה כה חשובה... יתפלל נא הרב עלי, הן מי כמוהו יכול לכוון בתפילה למען צאצאיי...'
הגיב לו הסטייפלער בחיוך: 'צא ואמור לרעייתך, לך ובקש ממנה שתתפלל על ילדיך. בזכות דמעותיהן של נשות ישראל הצדקניות זוכים לנחת מהילדים, זו הדרך ואין בלתה!'
הדבר הכי חשוב לנו, הצלחת הילדים שלנו, תלויה בתפילת האימהות, בדעותיהן של נשות ישראל. כשהידיים עסוקות, בין כביסה לגיהוץ, בדרך משטיפת כלים אל בין הסירים, נצלו נא כל הזדמנות להעתיר על ילדינו, להתפלל עליהם. כי דמעה אחת של אמא יהודיה למען בניה - יכולה להביא אותו אל פסגת ההצלחה, ולזכות בדורות של נחת יהודית נשאפת!

פרשת השבוע בא, מתעדת את הסיפור הנצחי העומד ביסוד קיומו של עם ישראל, הוא סיפור יציאת מצרים. לאחר השעבוד המייסר והמכות הקשות שהונחתו על פרעה, מתרחש הנס האלוקי הפלאי, מופת לדורות עולם, כשבעיצומו של יום יוצאים 600,000 יהודים ובני משפחותיהם, נגאלים מעבדות לחרות ומשעבוד לגאולה, בנס מופתי דרמטי וחסר תקדים.
זהו סיומה של גלות מצרים, אחרי 210 שנים תחת סורג ובריח של פרעה, יוצאים בני ישראל בראש מורם וברכוש גדול את מצרים, לא כנמלטים מהשבי אלא כנגאלים ויוצאים לחרות עולם. זו הגאולה הגדולה ביותר שחווה עם אי פעם, ולכן סיפורו ממשיך לתפוס מקום מרכזי בחיינו עד ימינו אנו, מבטיח את קיומינו הנצחי וגאולתנו המובטחת.

הגלות והשעבוד במצרים, כולנו יודעים, החלו באותה הבטחה מפורסמת של בורא עולם לאברהם אבינו, 'ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדות ועינו אותם.' בברית בין הבתרים התבשר אברהם כי זרעו עתיד להיות כבוש ומשועבד תחת עול זר למשך תקופה ממושכת, ובסיומה קיבל בשורה אלוקית 'ואחרי כן ייצאו ברכוש גדול' - כי בני ישראל מובטחים ועתידים להיגאל, ולצאת מהחשיכה לאור גדול.
דווקא לכן, עולה מיד השאלה: הרי לאורך כל התהליך, מתיאור השעבוד הקשה בפרך, מספרת התורה על צעקת בני ישראל. לאורך כל תקופת הגלות, משה רבינו מרבה להתפלל. בראשית פרשת וארא, אומר הקדוש ברוך הוא: 'ואת צעקתם שמעתי', ואותה צעקה נמשכת גם בתפילות בני ישראל על שפת ים סוף. והשאלה זועקת: הרי בני ישראל הובטחו לגאולה, גלות מצרים היתה מוגבלת בזמן, למה הוצרכו לכל כך הרבה תפילות?! מדוע הפסוק מכתיר את תפילותיהם כמוביל לגאולתם?
ה'חפץ חיים' זצ"ל עה"ת בפרשת שמות, חושף תגלית דרמטית ומעוררת מחשבה: אף שהיתה הבטחה אלוקית מפורשת! למרות שזמן קץ הגלות הגיע! בני ישראל כברהיו אמורים להשתחרר ממצרים! אך אם לא היו מתפללים - לא היו יוצאים, למרות כל אלה! רק התפילה, צעקתם מעומק הלב, זעקתם העמוקה מתוך קושי השעבוד - רק זה מה שבפועל הוציא את בני ישראל ממצרים, רק בזכות התפילה נגאלו אבותינו ממצרים!

הדבר מחייב מחשבה והתבוננות: בנוהג שבעולם, אנו עלולים לחשוב שתפילה נועדה רק כדי לבקש משהו שאיננו זכאים לו, להשיג הישג שאיננו ראויים לו. כביכול, אנו מבקשים על משהו שלא מגיע לנו, ובכל זאת אנו מבקשים לזכות בו. התגלית הזו חושפת, שגם כאשר אנו זכאים ומובטחים, וגם כאשר יש הבטחה אלוקית מפורשת, כדי לממש אותה ולזכות במובטח בפועל - נדרשת תפילה כדי לזכות, לקבל, להשיג, להיוושע.
כלומר, שגם יהודי שמובטח לו משהו, נגזר עליו להיות חכם, מוכשר, מוצלח או עשיר, משמים נקבע כבר כי יהיה בריא וילדיו יהיו טובים ומחונכים והוא עתיד לרוב נחת, בורא עולם כבר גזר עליו את כל הטוב שבעולם - עדיין יש לכל זה תנאי מקדים וקריטי, שרק בהתקיימו יזכה האדם לממש את כל הטוב הזה. כרטיס הכניסה לעולם הטוב, הוא תפילה!

וכדי שהתפילה תתקבל ותזכה אותנו במה שנבקש, כדאי שתינשא ב'עת רצון', בזמן מסוגל. חז"ל קובעים כי 'אימתי עת רצון - בשעה שהציבור מתפללין', כלומר, שהתפילה בציבור פותחת עת רצון לקיבול תפילותינו, כי כשהתפילה היא 'תפילת רבים', יש לה כח סגולי ייחודי, שגם אם התפילה אינה בשלמות הכוונה כראוי - בכח הרבים היא מפלסת את דרכה לכסא הכבוד, ובזכות הציבור מעניקה לנו מלוא חופניים טובה וישועה.
וכך כותב ה'חפץ חיים' זצ"ל בכרוז אותו פירסם בשנת תרע"ד, כי אין לשער לכמה ישועות גדולות ונפלאות היו זוכים בני ישראל, אילו היו מתכנסים כל הקהל לתפילה בציבור שלוש פעמים ביום. כי התפילה בציבור מעוררת רחמי שמים גדולים, שבכוחם אף להציל אלפי אנשים ממוות!, ובוודאי לזכות את כולנו בישועות גדולות, רוב נחת ושובע שמחות!

תפילה במנין עשויה לקחת יותר זמן, עלולה ליצור עיכוב בלו"ז, לפעמים לצאת בשעה מאוחרת למצוא מנין לתפילת מעריב זה באמת קשה - אך ההבנה כי התפילה שלנו במנין יוצרת מהפך בעולם, כשמבינים שהתפילה הבודדת שלנו - כשהיא מתחברת עם תפילות נוספות - הופכת למכפילת כח להביא חיים וברכה בעולם ולמנוע גזירות קשות ורעות - הרגליים כבר ירוצו מעצמן לתפילה בציבור, כי זה כל כך כדאי ומשנה חיים!
הבה ניקח את המסר הזה אל ליבנו. הבה נפנים כמה כדאי להוסיף ולהתפלל, להעתיר ולזעוק, במנין, בציבור, עם כח תפילת הרבים הפותחת שביל ישיר לבורא עולם, ופותחת לנו בחזרה השפעות שמימיות יקרות. תפילה היא הכלי המרכזי להורדת השפע, וככל שנרבה בתפילה - כך נובטח ליותר שפע וברכה, אושר והצלחה, וחיים טובים ומאושרים!