המפתח הראשי

מאת: 
קטגוריה: מבט לחיים
ת. פרסום: 19 מרס 2017
כל מצווה פותחת צינור של שפע אבל יש תפילה מיוחדת שהיא 'מפתח המאסטר' שפותח את כל הצינורות...

פרשת השבוע הנוכחי, חושפת בכמה פסוקים לא ארוכים, את אחד הכלים העוצמתיים והסגוליים ביותר, בהם זכה העם היהודי. זהו כלי ייחודי ונדיר, שחז"ל מעידים על עוצמתו החזקה, ויכולתו לשנות סדרי עולם וליצור תהפוכות תבל. אלו פסוקים בודדים שיש להם כוחות עילאיים, וראוי לייחד להם מחשבה והתבוננות מעמיקה.
כולנו מכירים את צרור המפתחות שלנו. יש בו מפתח של הבית, של תיבת הדואר, לפעמים של בית הכנסת או מקום העבודה, אולי הרכב, בית השכנים או בית ההורים. צרור מפתחות, הכי פשוט, מכיל קובץ של מפתחות, שכל אחד מהם פותח את המנעול המותאם לאותו מפתח. לכל מפתח תפקיד משלו, מנעול משלו, צורה משלו ופעולה משלו.

ויש מפתח 'מאסטר'. מפתח בסיסי, מפתח הפותח את המנעולים כולם. נוכל להיתקל בו, בצרור של מנהלי בנינים גדולים, כמו מוסדות ותעשיה. כל עובד מחזיק את המפתח לחדר שלו או למשרדו, והמנהל - מחזיק מפתח מאסטר, שפותח את הדלתות והשערים כולם, באותו מפתח אחד. כזה הוא המפתח הנחשף בפרשת השבוע, מפתח 'מאסטר' לחיים, מפתח 'מאסטר' לכל מה שאנו צריכים.
פרשת הקטורת. כמה פסוקים המספרים את המתכון על פיו הוכנה הקטורת שהוקטרה בבית המקדש. לפרשת הקטורת מתווספים כמה מדרשי חז"ל, המפרטים את צורת עשיית הקטורת, המינונים המדוייקים של כל אחד מהמרכיבים, וכמה הנחיות מעשיות להכנת הקטורת. זהו. וזה המאסטר, לא פחות.
וכך מגלה רשב"י, בזוה"ק בסו"פ ויקהל, כי אמירת הקטורת בכוונה מזכה את האדם בחלקו בעולם הזה ובחלקו בעולם הבא. כלומר, פתיחת השערים להצלחה בעולם הזה, וקבלת הזכות העילאית לכניסה לעולם הבא, תלויות ועומדות באמירת הקטורת בכוונה, כי האומר את הקטורת בכוונה זוכה שייפתחו לו שערי חן וחסד ורחמים בעולם הזה, וגם זוכה לחלקו בעולם הבא.

אך לא זו בלבד. אמירת הקטורת היא גם שכבת הגנה עוצמתית, כפי שקובע הזוהר הקדוש שם, וזה לשונו בתרגום: 'גזירה היא בשמים, שכל מי שמתבונן בקריאת הקטורת מדי יום, הוא מוגן מכל פגע רע ומזיק וממוות, וכל כוחות הרע לא יתקרבו אליו!' צריך לחזור כדי להבין מה כוחו של מפתח המאסטר - פרשת הקטורת: לפתוח את כל שערי השפע בעולם הזה ובבא, ולהוות שכבת הגנה חזקה מפני כל צרה וצוקה, ומפני כל פגע ונזק!
בעידן כמו היום, כשהעולם מלא התמודדויות ויהודים מחפשים כל דרך להיוושע, כשיהודים מחפשים סגולות שונות מכל העולם ומוכנים להתאמץ, לשלם הון תועפות, להיטלטל בדרכים או לעשות פעולות חריגות, חשוב לזכור כי כל אותן סגולות אהובות ורצויות, אבל מפתח המאסטר לישועות הוא פרשת הקטורת.

ולפיכך, העניקו לנו חז"ל מתנה יקרה, וקיבעו את פרשת הקטורת בתוך סדר התפילה, כחלק בלתי נפרד ממנה. כדי להכניס לנו את מפתח המאסטר לשגרת היום, להעניק לנו את שכבת ההגנה הזו באופן קבוע, כדי שלא נחמיץ אף הזדמנות להתהדר במתנה המסוגלת והמיוחדת הזו, במפתח המאסטר הפותח עבורנו את כל שערי הישועות. אנחנו צריכים רק לגשת, לומר בכוונה את פרשת הקטורת, ובכך - לפתוח לנו את השערים כולם ולהרעיף שפע טללי טובה וברכה.
זה לוקח 4-5 דקות, אפשר לעשות זאת בכל מקום, נוסח פרשת הקטורת מופיע בכל סידור, בכל הנוסחים, ומצוי בכל בית כנסת. אין צורך להמתין יותר לישועה, אין צורך לחכות, אפשר פשוט לגשת עם המאסטר ולפתוח - - -
הבה נקבל על עצמנו, כל יום, לבוא לבית הכנסת כמה דקות לפני תחילת התפילה, כדי שנוכל לומר את פרשת הקטורת בריכוז, במתינות, בהבנה. הבה נאמץ את מפתח המאסטר הזה לחיינו, ונופתע לראות כיצד מתגשמות כל משאלותינו, במידה טובה ישועה ורחמים!

עבור יהודי שיש לו מצוקת חולי בביתו, המתמודד עם בן משפחה חולה או חלילה הוא עצמו - חושף ה'אמרי אמת' בפרשת קורח סגולה יקרת ערך שכדאי להכירה: להתחזק באמירת הקטורת, כי היא זו שתפתח שערי רפואה פלאיים משמיים, ותעניק לו את הישועה הרפואית לה הוא נצרך.
ורמוזים הדברים בסגולת חז"ל, שאמרו שמי שיש לו חולה להתפלל עליו - ילך אצל חכם שיבקש עליו רחמים. חכ"ם - סופי תבות של המילים 'קח לך סמים', המילים שפותחות את פרשת הקטורת, כלומר, שהחכם אליו נלך לבקש שיתפלל עלינו, הוא פרשת הקטורת, שזכותה גדולה וכבירה לעורר רחמי שמים לרפואה וישועה.
פרשת הקטורת היא סגולה כה עשירה ומבורכת, לרפואה, לפרנסה, ולהצלחה בכל העניינים. הבה נאמץ אותה בחום, ונזכה בפתיחת שערי שפע ורפואה, פרנסה וכלכלה, אושר ועושר!