הסוד שמציל חיים

מאת: 
קטגוריה: סיפורים מהחיים
ת. פרסום: 07 נובמבר 2016
סגולה נוראה כיצד להנצל מהצרות - לעצום את העיניים ולהאמין שאין עוד מלבדו!
תחנת הרכבת, ורשא, בירת פולין. בין הממתינים הרבים לרכבת, ניצבה גם דמותו התמירה של הגרי"ז מבריסק זצ"ל, שהוצרך לעשות דרכו מהכא להתם. הגרי"ז אחז בידו מזוודה קטנה, בתוכה נחו כמה בגדים מקופלים היטב, אך לא הם היו החשובים לו...
מתחתם, מתחת הבגד השלישי - הונח בזהירות שעון זהב נאה. שעון הזהב היה תכשיט יקר ערך, בעל שווי לא מבוטל... היו אלה ימים בהם שונאי ישראל הרימו ראש, ואסרו על יהודים להחזיק בכל דבר ערך כזהב ותכשיטים. היה ברור כי תפיסת הגרי"ז כשהזהב בידו - הינה בגדר סכנת פיקוח נפש של ממש...

הגרי"ז הידק את אחיזתו בידית המזוודה, כמבקש לשומרה מפני הגנבים המצויים. אולי זה מה שעורר את חשדו של חייל שעבר במקום, שקרא לעברו בשנאה: 'ז'יד!, א גאלד?' - יהודי! האם יש ברשותך זהב?
הגרי"ז שמר על ארשת פנים מאופקות, ושלל את חשדו של החייל בניחותא. אלא שהחייל חשד בו היטב היטב, וגמר אומר לערוך חיפש במזוודה. עכשיו, אחרי שכבר שיקר ואמר שאין ברשותו זהב - הוא כבר מצוי בסכנת חיים של ממש, אם חלילה ייתפס!
החייל הניף את המזוודה בידו, פתח אותה בפראות, והניף את הבגד הראשון. 'כאן אין זהב' - הרהר בקול, ועבר לפשפש בבגד השני. 'גם כאן אין זהב' - שב החייל והרהר בקול, אבל בוודאי יש בבגד השלישי, לא חשודים היהודים לנסוע עם מזוודה תמימה שאין בה זהב מוברח שלא כחוק...
והוא צדק החייל, ועוד איך צדק. נכון לגמרי, מתחת הבגד השלישי הוטמן שעון הזהב היקר, שתפיסתו היא בגדר סכנת חיים מובטחת. הגרי"ז הביט בו בשלווה, עצם את עיניו בחוזקה, ונתן לו להניף את הבגד השלישי באויר - - -

'מה אתה מתעכב כאן?' - שמע לפתע קול רועם בפולנית. הוא פתח את עיניו, וגילה עגלת חיילים, כשראש המפקד מציץ מבעד לחלון ושואג על החייל הזוטר: 'האם ביקשתי ממך להתעכב כאן עכשיו? תעלה מיד לעגלה!'
החייל שמט את הבגד השלישי מידיו, וקול מתכתי עדין בישר על המפגש בין כפתורי הבגד לשעון הזהב, שלא ניזוק ולא נתפס. הגרי"ז סגר את המזוודה בשלווה האופיינית לו, והמשיך להמתין לרכבת, ביודעו כי ברגע זה ניצלו חייו ממוות בטוח...
וכיצד אכן ניצלו חייו ברגעים הקשים? מה סוד עצימת העיניים ברגע הנפת המזוודה בידי החייל, במה הרהר הגרי"ז אז, כיצד שמר על שלוותו ובטחונו?

את הסוד הזה, גילה הגרי"ז בעצמו, וכפי המסופר בספר על דמותו של הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל: ישנה סגולה מבעל 'נפש החיים', המובאת בספרו בשער ג', פי"ב. זוהי סגולה עוצמתית וייחודית, שמאז נבדקה בידי רבים עשרות ומאות פעמים, והיא עובדת, פשוט עובדת!
וכך הוא כותב: בכל עת שבאה צרה על האדם, כאשר אדם מתמודד עם נסיון קשה, עם בעיה מהותית, עם קושי או מחסום מסובך - עליו לקבוע בלבו ומחשבתו כי ה' הוא האלוקים, אפס זולתו, ואין עוד כח בעולם זולתו, רק ה' יתברך קובע ומנהיג בכל העולמות, וכל הכוחות האחרים כולם כאין ואפס לנגדו - - -
אזי, כך הוא מבטיח נאמנה בלשונו: 'כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול כנגדו כלל!'
איזו הבטחה, איזו עוצמה, איזו אמונה. כשיהודי מתמודד עם קושי, גם במצב של סכנת חיים ממש, הוא נדרש רק לעצום את העיניים, ולהתרכז במחשבה אחת ברורה וחדה: יש בורא עולם, אין עוד מלבדו. כל הכוחות שבעולם הם אין ואפס כנגדו, הם לא יכולים להיטיב או להרע, להועיל או להזיק. רק בורא עולם מוביל ומכוון, הוא היחידי ואין בלתו!

וכשחושבים כך, וכשמתחזקים כך, וכשמתרכזים בכך - מובטחת יציאה מכל קושי, הצלה מכל מצוקה, אפילו כשחרב חדה מונחת על הצוואר. כי כשיהודי מתחזק באמונה הוא נטען בכוחות, הוא מקבל יכולות, והוא זוכה לשמירה עליונה ממי שהוא מאמין בו!
הבה נאמץ את השיטה, נפנים את המסר, נהדקו אל הלב: יש בורא עולם, ואין עוד מלבדו, ושום כח בעולם לא יכול להרע או להזיק, זולת הוא יתברך ברצונו וחפצו. ואז - כשהמסר הזה יחיה בליבנו ויפעל את פעולתו בנפשנו, נתמודד בגבורה, נתחזק באמונה, ונוכל להכריז בקול גדול: 'וצדיק באמונתו' - כשיהודי מתחזק באמונה, 'יחיה' - הוא זוכה לחיים טובים, ערבים ומאושרים!