הלואה שהצמיחה ישועה

מאת: 
קטגוריה: סיפורי צדיקים
ת. פרסום: 17 נובמבר 2014
מה קורה שמנהל בנק נותן הלואה לאיש צדיק שאינו מכירו... זוכה ורואה ישועות הוא וזרעו אחריו.
מסופר על יהודי אחד שהיה צריך להגיע לאוקראינה ולא היה לו איך, עמד על צומת הדרכים וחיכה שמשהו יעצור וייקח אותו (טרמפ). כך עבר זמן עד שעצרה לידו כרכה מכובדת ומהודרת המראה על אדם עשיר בדרכה לאוקראינה. הדרך הייתה קשה נסיעה של כמה ימים. כך דרכו של עולם אין כל כך מה לעשות והתחילו לשוחח ולפתח שיחה.

"כל העשירות שלי התחילה מאבי" כך אמר העשיר לאחר כמה רגעים מתחילת השיחה. אותו יהודי לא הבין, אבל העשיר התחיל לספר לו. אבי היה לו בנקים בכל ארופה, הוא היה איש כלכלן גדול ומצליח ומרוויח בכל עסקיו. יום אחד אבי ישב במשרדו בבנק לאחר שעת הסגירה, כל העובדים והבנקאים כבר מזמן יצאו לביתם, אבל הוא נשאר במשרדו ועבר על כל  הביקורות של כל אותו היום, כמה נכנס, מה עבר. פתאום אבי שמע רעשים מעבר לדלת, אין הרבה מה לעשות  מיד לקח את האקדח, אבל לא ניתן לו זמן לקום, הדלת כבר נפתחה ומול עיניו ניצב אדם מבוגר כולו אור פניו כפני מלאך קודש ממש צלם אלוקים. אבי לא הבין מאיפה הוא בא ומהיכן הוא ניכנס, כולו רעד בפחד. אותו מלאך אלוקים ביקש מאבי בקשה אחת, אם יכול לתת לו הלוואה של חמישים זהובים למשך ארבעה שבועות. סכום של חמישים זהובים הוא מספיק לעשרה משפחות במשך חמש שנים,  המון כסף. אבי לא יודע מה לעשות מצד אחד פניו כפני מלאך איש אלוקים אפשר לסמוך על דבריו ולא נראה כאחד שרוצה לגזול ממני, ומצד שני סכום כזה גדול לאדם שבכל זאתי אניני מכירו. לבסוף לא היתה  ברירה לאבי ואמר לו, חפץ אני לתן לך אבל כל הכסף נמצא אצל הבנקאים ומזמן הלכו לביתם כבר ואין באפשרותי לתת לך. אמר לו, לפני שעה היה אצלך אדם שהפקיד לך 300 אדומים והנחת אותם בארון ההוא בתוך המגירה ההיא. אבי התפלא  ונתן לו חמישים זהובים כבקשתו. לקח אותו אדם את הכסף וכתב שטר שמתחייב להחזיר לו עד ארבעה שבועות. אבי הסתכל על השטר חוב לא ידע מה לעשות הוא לא השאיר שום פרטים, כתובת, שום דבר... מאיפה אני יודע מי הוא ואם בכלל הוא יחזיר את הכסף.

למחרת בבוקר אבי סיפר לכל צוות הבנק על אותו אדם מוזר שהגיע אתמול,  כולם ידעו שאבי הוא  אדם זהיר מאוד וכל צעד שלו הוא בחשיבה כפולה. אבל למרות זאת כל היום דיברו על זה למה הוא נתן סכום כזה למשהו שהוא לא מכיר. כך כולם חיכו לרגע שיעברו ארבעה שבועות לראות האם אותו אדם יחזיר את החוב או לא. הגיע היום הפירעון, באמצע היום הפקידים עסוקים בעבודתם והמנהל רואה את אדם נכנס לבנק מיד רץ לקראתו קיבלו והכניסו למשרדו. אותו זקן הוציא מכיסו את כל הכסף ופרע את חובו ואמר לו, תכתוב מולך הבטחה לכל צאצאיך עד עשרה דורות, כל מי שתהיה לו צרה או קושי כל שהוא יבוא לקבר שלי במקום פלוני ויזכיר לי את החסד שעשית שאני יפרנס את הל"ו צדיקים אני מבטיח לזעזע עולמות לעזור לו, תרשום לפניך אני לייב בן שרה. וכך בירך אותו והלך לדרכו. אבי התפלא מאושר יצא לעבר העובדים להראות להם שאותו האיש הדור פנים צדק ופתאום הוא רואה את כולם ישנים העיר אותם "מה נרדמתם, הוא פרע את החוב" וסיפר להם את כל מה שקרה. איך ששמעו זאת הבינו שמדובר בצדיק גדול מלאך השם והצטערו שלא זכו לראות פניו.

אמר לו אותו עשיר בכרכרה לאוקראינה,  יש לי הרבה כסף ורכוש מאבי כמו שסיפרתי לך, כל חיי עד היום לא רציתי להשתמש עם הזכות של אותו צדיק תמיד בכל קושי וצרה הייתי מתפלל לבורא עולם, אבל בזמן האחרון אני התחלתי ליפול בעסקיי. לכן  אני עכשיו נוסע לציון של ר' לייב בן שרה" להתפלל שיושיע אותי. כך היה שניהם נסעו לציון להתפלל וזכה בסוף לישועה.