נסיון בלי הגיון - פרשת לך לך

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 15 אוקטובר 2018
מדוע הקב"ה ניסה את אברהם בעשרה נסיונות, ומה אנו זכינו בזכות שעמד אברהם בכל הנסיונות?
אברהם אבינו עבר עשרה נסיונות, ואמרו חז"ל גדול הנסיון הראשון כמו האחרון. הנסיון העשירי היה העקדה, וגם שם אמר לו "ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך", וגם בפרשתנו אומר לו "לך לך מארצך וכו' אל הארץ אשר אראך".

נשאלת השאלה מה הקושי בנסיון הראשון של לך לך מארצך, רב הכי פשוט עם אמונת חכמים, אם גדול הדור יאמר לו "סיימת את השליחות בתל אביב, ועכשיו אתה מתבקש לעבור לדרום, בודאי שישמע לו", ואם הקב"ה מתגלה אליך בלילה ואומר לך לעזוב את המקום וללכת, אין ספק שאתה הולך, זה בכלל לא נסיון. כל שכן אברהם אבינו הענק שבענקים! ויותר מזה, אומר רש"י לך לך – "להנאתך ולטובתך ושם אעשך לגוי גדול וכאן אי אתה זוכה לבנים, ועוד שאודיע טבעך בעולם"! האם המילים האלו מגדילים את הנסיון או מקטינים אותו? בודאי שמקטין, איזה הבטחות של אלקים, תהיה לעם גדול, ותזכה לבנים, ואפרסם אותך בכל העולם, וארים את מזלך, "ונברכו בך כל משפחות האדמה", כל כפר ערבי יודעים מי זה "איברהים", גם לגויים יש את שמו של אברהם!

אברהם אבינו גידל את שמו של אלקים בעולם כל מקום שהולך הוא מודיע, חבר'ה יש בעל הבית יש מנהיג, יש דין ויש דיין, העולם לא הפקר "ויקרא בשם ה' אל עולם" כל היעוד של אברהם היה לפרסם את האלוקות בעולם. לכן אמר ה' לאברהם "מה אתה תקוע בחרן, אתה בקבוק בושם לך תפיץ ריחך הטוב בעולם", ואגדלה שמך והיה ברכה, ה' נותן לאברהם פנקס צ'קים חתום על ידי אלקים, אז מה הקושי בנסיון של לך לך? ועוד שזה קשה כמו לעקוד את יצחק בהר המוריה?

והתירוץ הוא שההבטחות שקיבל אברהם הם הנסיון! ה' נותן לאברהם פנקס צ'קים חתום, עם כל הברכות שבעולם, "אתה הולך לארץ זבת חלב ודבש", אברהם מגיע לארץ ישראל "ויהי רעב בארץ", הצ'ק בלי כיסוי, נא לפנות למושך!

בהמשך אומר לו אלקים "כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם" (יג, טו), כל הארץ שלך בטאבו! ואחרי פטירת שרה הוא צריך להוציא 400 מליון דולר מהכיס בשביל לקנות חלקה של שתי מטר! איפה ההבטחה? גם הצ'ק הזה חזר.

אם אלקים היה אומר לאברהם ללכת בלי הבטחות, אז לא היו לו ציפיות, אבל הוא מבטיח לו "הרים וגבעות" ובשטח אין כלום! אברהם מגיע למצרים ופרעה חוטף לו את שרה אשתו! איזה בזיון, גדול הדור הולך עם אשתו לחו"ל וחוטפים לו את אשתו לכל הלילה! ולוט מסתכל על אברהם ואומר "דוד אברהם איפה דוֹדָה שרה, איפה כל ההבטחות שקיבלת, צחקו עליך, בוא נחזור לחרן"!

ואברהם אבינו עם כל ההבטחות הוא לא שואל כלום, ה' העמיס אותו בהבטחות וניסה אותו, שאין כיסוי לצ'קים, וכל זה לבדוק את אברהם אם הוא מהרהר אחרי ה' או לא, ואברהם לא שואל!