הלכות יחוד חלק ג

מאת: 
קטגוריה: הלכות יחוד
ת. פרסום: 21 נובמבר 2016
האם מותר להתייחד עם קרובי משפחה או בנים מאומצים והאם מותר להתייחד במעלית או בנסיעה ברכב.
קרובי משפחה:
1. אח ואחות שאחד מהם זקן או חולה, מותר להם לגור יחד בדירה אחת אפילו בקביעות.
2. אין לאסור מעיקר הדין לשני אחים לגור בקביעות יחד עם אחותם, ומכל מקום משום מידת חסידות וצניעות מוטב לעשות מאמצים למצוא סידור מתאים שלא יצטרכו לגור יחד.
3. אסור לאישה להתייחד עם דודה, בן דודה, בן דודתה, גיסה וחמיה.
4. אסור לאישה להתייחד עם בנה החורג (בן בעלה). אלא אם כן בתנאים המפורטים בהמשך.
5. אב הבא לבקר את בנו וכלתו ושוהה בביתם, אם בעלה בעיר ולא גס בה כלל (כלומר שאינו רגיל ומקורב אל כלתו ביותר, אלא מתבייש ממנה) מותרת הכלה להתייחד עם חמיה. ואם אין הבעל בעיר יש להשאיר את הדלת פתוחה, או לומר לשכנים שיכולים להכנס מבלי לדפוק בדלת, אבל אין זה מועיל אלא ביום.

בנים מאומצים:
6. אסור לכתחילה לאמץ ילדים שהם כבר בגיל של איסור יחוד, דהיינו ילדה מגיל שלש וילד מגיל תשע, אם יודעים מראש שלא יוכלו להזהר מלהתייחד עמם, ואם לקחו אותם מתחילה לאימוץ בהיתר כשהיו למטה מגיל שהיחוד אסור עמהם, ואחר כך גדלו והתקשרו אתם בקשרים נפשיים וקשה להפרד מהם, יעשו שאלת חכם כיון שיש בזה פרטי דינים.
7. הרוצים לאמץ ילד נכון שיאמצו בת, שהרי רוב הזמן האישה בבית, והיא תשמור את בעלה מאיסור יחוד.

מעלית:
8. מעלית חשמלית שזמן נסיעתה פחות משיעור שלש דקות (כך לשיטת מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל) מותר להתייחד שם ובפרט עם אישה שבעלה בעיר. ומכל מקום ראוי להחמיר לכתחילה אם אפשר שלא להיכנס למעלית כשנמצאת שם אישה אחת לבד, כיוון שעלול לבוא לידי הרהורים.

נסיעה ברכב:
9. מותר לאישה לנסוע ברכב עם נהג, כשהנסיעה היא במקום שיש עוברים ושבים או במקום שעוברים מכוניות לעתים תכופות, וההיתר הוא גם בלילה כשהרחובות מוארים, ובלבד שהחלונות של הרכב שקופים ולא כהים ולא מכוסים בוילונות.
10. אין לאשה (מבנות עדות המזרח) לנסוע במונית בשעות הלילה המאוחרות במקומות שאין עוברים ושבים או במקום שלא עוברים מכוניות, אלא אם כן יש במונית שלש נשים ושלשה גברים. ולכן העצה היא או שתיקח את בלעה עמה או שתיקח תינוקת.