הלכות שבת לנשים חלק ג

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 12 נובמבר 2017
כיצד מותר להדיח את הכלים בשבת, האם מותר לנקות את השטיח או הרצפה וכיצד מנקים את השולחן בשבת?
הדחת כלים:
1. מותר להניח את כל הסעודה שאכלו בהם בתוך מדיח כלים חשמלי (שאינו פועל), כדי שלא יתראו הכלים המלוכלכים בבית או במטבח ואין הזה איסור הכנה, ובלבד שלא תסדרם בכוונה בתוך המדיח כלים, אלא תניחם שם ככל העולה בידה.
2. אסור להשתמש בצמר פלדה או ספוג, וכן כל דבר העשוי מחומר ספוגי לניקוי כלי המטבח, וכן בליפה טבעית או ליפה מלאכותית, דהיינו סיבים שמנקים בהם כלים, אבל מותר להשתמש בלפה העשויה מחומר סינטטי שאינו בולע כלל, אם זיפי הליפה מופרדים זה מזה ואינם צפופים כגון מה שקוראים "ננס".
3. מותר לנקות בקבוק תינוק במברשת ששערותיה עשויות מחומר סינטטי ואינן צפופות זו לזו.
4. מותר לברור סכינים כפות ומזלגות המעורבים זה בזה לאחר סעודת שבת, ולסדרם כל אחד במקומו הראוי לו, כדי להשתמש בהם בסעודה הבאה, כיון שאין כאן פסולת ואוכל במעורבים זה בזה, שכולם שוים בעיניה.

ניקוי השטיח והרצפה:
5. אין לנקות את השטיח לא במברשת ולא במכשיר המיוחד לכך, אף אם איננו מופעל על ידי חשמל (המכשיר עשוי בצורת גלגל שמסתובב ומכניס את הלכלוך לקופסה שבצידו). ומכל מקום מותר לטאטא את השטיח במטאטא רך ולאסוף את הפסולת שעליו.
6. אסור לשטוף את הרצפה גם אם היא מרוצפת. לא במטלית וגם לא בעזרת מגב (במקרה של צורך גדול כמו בית חולים וכו' מותר לשפוך מעט מים במקום הלכלוך ולהעבירם במגב). ואם נשפכו מים מרובים במקום מרוצף מותר לגררם בעזרת מגב שמשתמשים בו לשטיפת הרצפה. אבל לא תספיגם במטלית אפילו היא מיוחדת לניגוב רצפה, שמא תסחט את המטלית. ואם נשפכו מים מועטים מותר לספגם במטלית במיוחדת לניגוב רצפה, ותזהר שלא לסחוט את המטלית.

ניקוי השולחן:
7. אם נשפך שכר או שאר משקה על המפה שעל השולחן, ורוצים לגרור אותם בכף או בסכין כדי לנקות את המפה, צריכה ליזהר שלא לגררם בכח כדי שלא תבוא לידי סחיטה ורק תסיר את המשקה הצף מלמעלה, ואם המשקים צבועים תזהר שלא תצבע שאר מקומות המפה על ידי גרירתה, וכל שכן אם נשפך מים תזהר מאוד הזה, כי סחיטת מים היא תולדת מלבן.
8. נוזלים מועטים (מים, יין וכיוצא בזה) שנשפכו על השולחן, מותר לנגבם במטלית המיוחדת לכך, ותזהר שלא תסחט את המטלית. ואם נשפכו בכמות גדולה אסור לנגבם, שמא תסחט את המטלית, אבל מותר לגרור אותם בעזרת מגב גומי.
9. מותר לתת מים על מטלית נקיה המיוחדת לקינוח השולחן ולקנח בה את השולחן בנחת, ואם המטלית מלוכלכת משיירי מאכל שנדבקו בה, אסור לתת עליה מים כלל.