הצגת פריטים הקשורים לתגית: צומות - ישיבת אור דוד

ארבע צומות ובין המצרים

האם נשים חייבות בצומות במשך השנה, ומה הדין בתשעה באב, ומה נוהגים לעשות בבין המצרים.
קטגוריה: הלכות לנשים

דיני תענית אסתר

תשובה על השאלה: לפני פורים אנו צמים תענית אסתר, מי חייב לצום ומי פטור מתענית זו, ועוד שאר פרטי התענית.
קטגוריה: חגים ומועדים

מהם ימי השובבים

מהם ימי השובבים שמסוגלים לכפרת עוונות ומעלתם גדולה מאוד, ומדוע תיקנו אותם.
קטגוריה: מושג יהודי

חמשת העינויים בכיפור

ביום הכיפורים ישנם חמישה עינויים, מה פרטי ההלכות והדיניים בחמשת האיסורים האלו ומה ההגדרות שלהם?

מעוברת מניקה ויולדת בכיפור

תשובה על השאלה: האם מועברת מניקה וכן יולדת צריכות לצום ביום הכיפור או שצריכות לאכול מעט במשך היום. ומי נראת מעוברת מניקה ויולדת?

תשעה באב במוצאי שבת

תשובה על השאלה: כיצד צריכים לנהוג שצום תשעה באב חל במוצאי שבת. האם עושים הבדלה, מתי חולצים את הנעלים ועוד שאר הלכות.

מהו צום תשעה באב

צום תשעה באב קבעו לנו אותו חכמים על חמישה דברים שארעו לעם ישראל באותו היום, והוא הנקרא צום החמישי. מהם חמשת הדברים שהיו בצום תשעה באב.
קטגוריה: מעגל השנה

מהו צום יז בתמוז

כל שנה אנו מגיעים לצום יז בתמוז, האם פעם שאלנו את עצמנו על מה אנו צמים ומה קרה ביום הזה?
קטגוריה: מעגל השנה

הפטורים מתענית בכורות

תשובה על השאלה: מי מה הפטורים שאינם צריכים לצום בתענית בכורות ומה התנאים לכך?
קטגוריה: חגים ומועדים

החייבים והפטורים בצומות

מהם החייבים בצומות ומהם הפטורים, האם מעוברות ומניקות חייבות לצום, והאם חולה חייב לצום, ומה הדין בחתן או בעלי ברית ביום הצום.
עמוד 1 מתוך 2