הצגת פריטים הקשורים לתגית: תפילין - ישיבת אור דוד

הלכות שונות בתפילין

האם מותר לטלטל את התפילין בשבת? האם מותר לאכול עם התפילין כאשר הם מונחות עליו? האם מותר לתפוס את התפילין בידו והרצועות נופלות מטה?
קטגוריה: השכמת הבוקר

דיני רצועות תפילין חלק ב

האם צבע הרצועות חייב להיות שחור? ודיני ריבוע התפילין.
קטגוריה: השכמת הבוקר

דיני רצועות תפילין חלק א

מה צריכה להיות אורכה ורוחבה של הרצועה? ומה הדין אם נקרעה הרצועה האם רשאי לתופרה?
קטגוריה: השכמת הבוקר

משמוש התפילין

האם צריך לכסות את התפילין בשעה שעליו? מהו היסח דעת מתפילין? המקומות שבהם נוהגים למשמש בתפילין.
קטגוריה: השכמת הבוקר

חציצה בתפילין

מה הדין אם יש גבס או תחבושת על היד או על הראש? האם צריך להוריד את השעון של יד כאשר מניחים תפילין של יד?
קטגוריה: השכמת הבוקר

איטר יד בתפילין

מאיפה למדו חז"ל שצריך להניח תפילין ביד שמאל? מי שעושה ביד אחד שאר מלאכות וביד השניה הוא כותב באיזה יד צריך להניח תפילין?
קטגוריה: השכמת הבוקר

חליצת התפילין

מתי אפשר להוריד תפילין? מה דין להיות עם תפילין בשעת תפילת מוסף בראש חודש? האם יכול להוריד תפילין של יד קודם תפילין של ראש?
קטגוריה: השכמת הבוקר

הפסק והיסח דעת בתפילין

אם נכנס לבית הכסא האם צריך לחזור ולברך שוב על התפילין? ואם יש לו רק תפילין של ראש מה יברך "להניח תפילין" או על "מצות תפילין"?
קטגוריה: השכמת הבוקר

סדר הנחת תפילין

היכן מנחים תפילין של יד? האם הכריכות שכורכים על היד צריכות להיות שלמות?
קטגוריה: השכמת הבוקר

ברכת התפילין

האם מותר לתת לעני צדקה בין תפילין של יד לתפילין של ראש? האם מותר לענות קדיש או קדושה בין תפילין של יד לתפילין של ראש?
קטגוריה: השכמת הבוקר
עמוד 2 מתוך 4