כיצד ננחיל לילדינו את מתיקות התורה הקדושה - נראה להם בחוש שגם אנחנו נהנים מהתורה והמצוות.
קטגוריה: פרשת שבוע
כמה חמור לקלל אדם או סתם לומר לו דבר רע, שיכול אותו רגע להיות שעת רצון ודבר זה יתקיים.
התורה מאריכה בבגדי הכהן הגדול ללמד אותנו שכל פרט בבגדיו חשובים ומכפרים על עם ישראל.
קטגוריה: פרשת שבוע
פנינים וביאורים על פרשת השבוע תצוה.
קטגוריה: פרשת שבוע
אם כל אחד ידע כמה היסורים מקרבים אותו אל הבורא ומסירים ממנו גזרות רעות היה שמח עד מאד ומקבלם באהבה.
תכלית המשכן הוא להאיר את העולם.
קטגוריה: פרשת שבוע