הרב בנימין מועלם

הרב בנימין מועלם

האברך החשוב בנימין מועלם בקי בהלכות ומתוך היקף ידיעותיו מסביר ומבאר בפשטות ובפרטות את הלכות שבת המורכבות. בתוך הסבר מופשט זה מכניס הרב בנימין מועלם עשרות סברות פוסקים אם זאת מדגיש את ההלכה הברורה למעשה ללא שום ספק.
שני, 11 דצמבר 2017 20:26

הורדת עלי חסה בשבת

המשך לדיני מלאכות בורר בשבת, האם מותר להוריד את עלי החסה הראשונים מחמת שאינם טריים או שיש בזה איסור בורר, ומה הדין בסמוך לסעודה.
שלישי, 05 דצמבר 2017 09:11

קילוף פירות בשבת חלק ב'

המשך לדיני מלאכות בורר בשבת, באילו פירות או ירקות מותר לקלף בשבת ואין חשש של איסור בורר. ומה הדין בפירות שהקליפה לא מתקפלת עם קצת מן הפרי.
רביעי, 22 נובמבר 2017 19:55

קילוף פירות בשבת

המשך לדני מלאכת בורר בשבת, האם מותר לקלף פירות או ירקות בשבת או שאסור להוריד מהם את הקליפה ויש בכך חשש בורר.
רביעי, 20 ספטמבר 2017 08:27

שימוש במלחיה וקולפן

המשך לדיני מלאכת סוחט בשבת, האם מותר להשתמש במלחיה שיש בה מלח ואורז, ומה הדין לשימוש בקולפן.
ראשון, 17 ספטמבר 2017 19:43

שימוש בכף מחוררת

המשל לדיני מלאכת בורר בשבת, האם מותר להשתמש בכף שיש בה חוררים להורדת הנוזלים מן המאכל או שיש בזה דין בורר פסולת מאוכל ואסור?
רביעי, 30 אוגוסט 2017 20:10

ברירה בקופסאות שימורים

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת, מה הדין לברור מוצק מתוך דבר לח, וכן מה הדין בקופסאות שימורים כגון מלפפון זיתים וכן טונה האם מותר לברורם או לא?
רביעי, 19 יולי 2017 19:23

ברירה בדבר לח

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת, האם מותר לברור מתוך מאכל או דבר שהוא לח, כגון אדם הרוצה להוציא מוצק מתוך משקה, האם מותר או אסור משום מלאכת בורר?
שני, 03 יולי 2017 15:31

הסרת מים מעל גבי גבינה

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת, האם מותר לשפוך את המים שצפים על גבי גבינה, או שאסור שהם נחשבים כמעורבבים יחד ויש איסור?
שני, 19 יוני 2017 15:28

שימוש בשקית תה בשבת

האם מותר להשתמש בשקית תה בשבת ואין בזה חשש בורר, שהרי תה נמצא בתוך שקית קטנה ואינו מתערבב עם המים, ומה הדין בסיום הכנת התה להוציא את השקית מהכוס?
המשך לדיני בורר אוכל בשבת, האם מותר להשתמש בקומקום תה שיש בו רשת פנימית לסינון מזיגת התה שכך לא יתערבבו עם המים או שאסור מדין בורר.
עמוד 4 מתוך 12