כשאנו נפגשים עם הדברים הגשמיים שלנו בחיים ממון, אוכל, גשמיות, אנחנו צריכים לקחת את האור שבתורה ולהכניס אותה להנהגות הגשמיות.
קטגוריה: שיחת השבוע
תשובה על השאלה: אני מתחזקת ורוצה להקנות לילדים שלי חינוך חרדי. האם מותר לי להראות סרטים מצויירים לילדים, האם יש בזה בעיה לחינוך התורני?
תשובה על השאלה: האם יש עניין להניח שום נגד עין הרע או שיש בכך איסור, ומה הדין לגבי שאר ההנהגות שעושים כדי להינצל מעין הרע.
תשובה על השאלה: האם מותר לכבות את הנר או גפרור ברוח שבפיו או שיש בכך איסור וסכנה?
תשובה על השאלה: האם מותר לשבת רגל על רגל בבית הכנסת וכן מה הדין לשבת בבית, באלו אופניים מותר לשבת רגל על רגל ובאיזה צורת ישיבה מותר?
תשובה על השאלה: האם מותר לעשות קעקוע של גבות או להסתיר צלקת, וכן מה הדין בקעקוע סתם לנוי בצורות של חיות וקישוטים?
אחד מהסממנים של חזות היהודי היא חבישת הכיפה על הראש, מדוע אנו צריכים לחבוש כיפה והאם יש בכך איזה מעלה מיוחדת?
קטגוריה: מושג יהודי
תשובה על השאלה: כיצד סדר לבישת הבגדים, האם בהם יש גם חשיבות לימין משמאל או לא, והאם הראש קודם לשאר האברים בגוף.
תשובה על השאלה: האם יש סדר מסויים כשנועלים נעלים וכן כשקושרם, ואם כן מה הסדר. מה הדין לאיטר יד, נשים וקטנים בכך?
יסוד גדול יש לנו ללמוד מאמהותינו הקדשות, אדם הרוצה לקבל משהו מבורא עולם אשר הוא מעל הטבע והשיגרה, יעשה חסד עם השני ויוותר שזה מעל הטבע השגרתי של האדם וכך יוכל לזכות לישועות.
קטגוריה: פסק זמן
עמוד 1 מתוך 2