הרב מיכאל מזוז

הרב מיכאל מזוז

הרב מיכאל מזוז מתפקד כמשגיח הרוחני של הישיבה. עוזר הוא לכל הבחורים והאברכים בכל דבר רוחני וגשמי ומשמש כאוזן כשבת לכל הבא לשאול את דעתו. שיחות המוסר נאמרות בהיכל ישיבתנו בכל יום שלישי בשעה 18:30 משמשות עזר דרך חיים לבעלי תשובה אשר חפצים ללכת בדרך דעת תורה נכונה ואמיתית.
חמישי, 27 יוני 2013 13:30

חיים של קדושה וצניעות

בכל אדם טבוע הרצון העז לחיות חיים של קדושה וצניעות ולהתרחק מהעבירות של טומאה.
רביעי, 02 ינואר 2013 08:15

קרנה של תורה

השם מצווה מאיתנו לדאוג לכבודה של תורה ולהרים את קרן התורה.
ראשון, 16 דצמבר 2012 08:10

ישראל נגד יון

מה הייתה המלחמה בזמן חנוכה? והאם עדיין אנו נלחמים נגד יון...
שלישי, 26 פברואר 2013 13:06

חטא העגל

מדוע חטאו וירדו עם ישראל למצב כזה ומה גרם להם להדרדרות הרוחנית?
שלישי, 15 ינואר 2013 13:03

חכם עדיף מנביא

איך מסתכלים באמת על גדולי תורה, האם המבחן הוא מופתים או עמל התורה?
שלישי, 01 ינואר 2013 12:59

שכר של מצווה אחת

מעלת כל מצוה ומצוה שיש לה שכר אין סופי בעולם הזה ובעולם הבא
שלישי, 18 דצמבר 2012 12:57

האגו שלך

עבודת השם צריכה להיות נקיה ללא פניות שישנו את פעולותיך כלפי בוראיך
שלישי, 11 דצמבר 2012 12:55

שמן טהור

חנוכה הוא חג המסמל את הטהרה של עם ישראל ולכן עיקר הנס על השמן הטהור
שלישי, 27 נובמבר 2012 12:53

תכלית ושמה תפילה

מעלת התפילה שהיא העיקר, בזמן מבצע עמוד ענן אנו צריכים לסמוך רק על התפילה לבורא העולם
רביעי, 31 אוקטובר 2012 12:44

האדם שבך

מיהו האדם שבך ומדוע יש אנשים שהם מתנהגים כמו סתירה פעם כך ופעם כך?
עמוד 16 מתוך 16