הלכות מתנות כהונה, תרומות ומעשרות, זרוע לחיים וקיבה, בכור וראשית הגז.
קטגוריה: מצוות שונות
הלכות מעשר כספים, כיצד מעשרים את המשכורת החודשים, מי הפטור ממעשר ואיזה כספים אינו צריכים לעשר.
קטגוריה: מצוות שונות
מי שזוכה לעשר את כספו זוכה לא רק לפרנסה טובה אלא לעוד המון ישועות בכל העניינים...
קטגוריה: סיפורים מהחיים
גם שאנו ניגשים לעשר את כספנו וחושבים שזה הוצאה עלינו לדעת שזוהי ההכנסה הגדולה ביותר - פרנסה בטוחה מאת השם.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
מהי הסגולה הגדולה ביותר לזכות לפרנסה ברווח? להכניס את הקב"ה שותף לעסק שלך, כיצד עושים את זה?
קטגוריה: מבט לחיים
תרומות ומעשרות הינם חיוב מן התורה ועונשו של פירות שאינם מאוסרים חמור, לכן נסביר את סדר תרומות ומעשרות ואת הברכה שאנו מברכים, שכך לא תבוא תקלה לידנו.
קטגוריה: מושג יהודי
סיום הלכות תרומות ומעשרות, מהו נוסח החילול, כיצד מעשרים תרומה גדולה, תרומת מעשר, מעשר שני ומעשר עני.
המשך הלכות תרומות ומעשרות, כיצד מעשרים פירות וירקות ואיזה פירות או ירקות פטורים ממעשרות.
כיצד מעשרים פירות או ירקות, איזה מינים חייבים במעשרות, מהו סדר התרומות וכו'.
הלכות מעשרות בירקות ופירות ודיני הפרשת חלה.
קטגוריה: כשרות המטבח