מצווה גדולה שהעושה אותה כאילו קיים בכל רגע את כל המצוות היא מצוות ציצית. האם באמת מצווה זו היא גם שומרת על האדם, ומדוע זכינו למצווה זו.
קטגוריה: מושג יהודי
מה השיעור של טלית קטן? ומה הדין אם מחליף טלית קטן בטלית קטן אחר האם צריך לברך?
קטגוריה: השכמת הבוקר
האם טלית של חמישה כנפות חייבת בציצית? וסדר הטלת הציציות בבגד.
קטגוריה: השכמת הבוקר
האם צריך לבדוק את הציציות אם נקרעו? מה הדין אם נפלה טליתו מעליו? באיזה צבע צריך להיות בגד הטלית? ובאיזה סוג בד מקיימים מצות ציצית מהתורה?
קטגוריה: השכמת הבוקר
האם צריך לכסות את ראשו בטלית בזמן התפילה, ומה הדין חוטי ציצית שנסתבכו האם חייב להפרידם והאם יש הידור לעשות עטרה בראש הטלית.
קטגוריה: השכמת הבוקר
סדר עטיפת הטלית כהלכתה, האם מותר לומר פסוקים בזמן התעטפות בטלית ועד מתי מותר לברך אם שכח.
קטגוריה: השכמת הבוקר
ברכת הטלית, והאם מותר לנשק את הטלית אחר שברך עליה, והאם מותר להתפלל ללא טלית.
קטגוריה: השכמת הבוקר
סוף הלכות ציצית, דין טלית שבלתה ושאר הלכות טלית ותחילת הלכות תפילין.
קטגוריה: הלכות בן איש חי
דיני קטן בציצית, מתי חיוב ציצית חל על האדם.
קטגוריה: הלכות בן איש חי
דיני חוטי הציצית, האם מותר לחתוך או לא, מה צבעם ועוד.
קטגוריה: הלכות בן איש חי
עמוד 1 מתוך 2