האם נשים חייבות בצומות במשך השנה, ומה הדין בתשעה באב, ומה נוהגים לעשות בבין המצרים.
קטגוריה: הלכות לנשים
מה אנו יכולים לדלות מהימים המיוחדים של בין המצרים, כיצד נהפוך את תשעה באב ליום של געגוע וכיסופים לקב"ה.
קטגוריה: מבט לחיים
ביום שבו נחרב בית המקדש צריך לדעת על מה יש לנו לבכות, למה הקב"ה החריב את ביתינו ושרף את היכלנו.
קטגוריה: חגים ומועדים
תשובה על השאלה: אם יש לי טלית או תפילין חדשות האם אני יכול לחדש אותם בימי בין המצרים או שיש בכך איסור, ומה הדין לברכת שהחיינו.
כל אחד שואל את עצמו מה קשור אליי ואיך אני יכול לגרום שיבנה בית המקדש כיצד יועילו מעשיי כנגד דור שלם.
קטגוריה: פסק זמן
דרשה חוצבת להבות אש בנושא תשעה באב, על מה אנו צריכים לבכות היום אם בית המקדש נחרב לפני אלפיים שנה...
קטגוריה: חגים ומועדים
תשובה על השאלה: מראש חודש אב אלו דברים אסור לעשותם, וכן מה הדין בשבוע שחל בו תשעה באב?
תשובה על השאלה: האם מותר להכנס לדירה חדשה בתקופת בין המצרים, ומה הדין אם יפסיד כסף שמחמת שלא יכנס לביתו שכך שיאר בשכירות?
תשובה על השאלה: האם מותר לבנות בית חדש ולשפץ את הבית בימי בין המצרים או שיש להמנע מלעשות דברים בזמן זה. ומה הדין אם הקבלן רוצה לעבוד ביום תשעה באב?
תשובה על השאלה: האם מותר לעשות ניתוח או כל דבר הקשור לרפואה בימי בין המצרים או שעדיף לדחות לאחר תשעה באב שהמזל של ישראל למעלה?
עמוד 1 מתוך 4