הלכות כיסוי ראש לנשים, האם מותר לאישה לשים פאה נכרית, האם אלמנה או גרושה חייבת בכיסוי ראש ועוד.
תשובה על השאלה: האם אני צריכה לכסות את הראש אם אני לא שומרת שבת, או שאני לא חייבת לכסות את הראש, וכיצד יש לי להעיר להורים שלי העוברים על ההלכה.
הרבה פעמים אנחנו חיים בתוך זרימה של החיים והכל טוב לנו ואין אנחנו שמים לב לבורא עולם, עד שכבר צריך לשלוח לנו איתותים מן השמים.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
מאמר מפחיד מהזוהר הקדוש על עונש האישה שלא מכסה את ראשה בבית ובחוץ, והשכר העצום למי שצנועה ומכסה את ראשה.
קטגוריה: דברי הרב