האם יש קשר בין פרשת השבוע לפטירה של אדם?

אורן
שמעתי שפרשת השבוע שקוראים לבין המציאות יש קשר מסויים
בן אדם שנפטר ב י בניסן שחל ביום שני ובאותו שבוע הגיע חג הפסח
מה הקשר בין הפרשה שקוראים בשבת לבין בן אדם שנפטר ??

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
שני, אפריל 29 2019, 11:16
שלום רב,
יש קשר בין המציאות הכלל ישראל לבין פרשת השבוע כיון וקריאת התורה משפיעה על המציאות העכשוית. זו הסיבה שבפרשיות שובבי"ם מתענים לתקן את הפגם הידוע כיון שקוראים בתורה שפרשיות שעם ישראל השתעבד במצרים וזה היה תיקון לאותו עון.
אולם לא תמצא תמיד קשר בין מקרה של אדם יחיד לבין פרשת השבוע או המועד.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג