האם מותר לחזור על עליה בקריאת התורה?

שמעון פיינברג
בשבת אחרי מות-קדושים אחרי קריאת שישי, הגבאי העלה לתורה עולה ל"מוסיף". בשליח הציבור (בעל הקורא) העדיף שלא לקרוא את שלושת הפסוקים האחרונים של העלייה "ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו..." והודיע לקהל שהוא יחזור ויקרא את המוסיף מתחילת העלייה השישית (שלושה פסוקים). אח"כ, עלה לתורה העולה המשלים (שביעי) והש"ץ קרא את העלייה השביעית. הוא עשה זאת על סמך האמור בשו"ע סימן רפב סעיף ב' "מותר לקרות לעולים הרבה אף על פי שקרא זה מה שקרא זה וחוזר ומברך ואין בכך כלום." הועלתה טענה ע"י אחד המתפללים שהש"ץ נהג שלא כשורה כי דילג בקריאה (סימן קמ"ד). השיב הש"ץ כי קרא את כל הפרשה לפי הסדר, וסימן קמ"ד אינו לעניין עליית מוסיפים. יצוין כי אין רב לבית הכנסת.
האם הש"ץ רשאי היה לקרוא כפי שקרא?

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
שני, מאי 10 2021, 15:15
שלום רב,
בית הכנסת שלכם אינו היחיד שעשה את זה. ואכן צריך לקרוא ברצף, ולא לחזור ולדלג.
אבל בדיעבד אחר שקראו שביעי עם הדילוג, לא צריך לחזור על הקריאה.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג