יצירת הבריאה

חסוי
יש לי שאלה מאוד קשה וזה לא בא מתוך כפירה חס ושלום אלא בשביל לדעת

לפעמים אני תמה ואומר אלוקים ברא את הבריאה ומי "יצר" אותו כאילו מי החליט שזה המנהיג
הרי לכל דבר יש הסטוריה ועבר ענף שורשים. (אברהם בא מתרח וכו')
מאיפה בא אלוקים??? למה הוא ולא מישהו אחר? ולמה אנו קוראים לו ככה??(ה'/ אלוקים וכו')
ועוד שאלה
למה בברית בין הבתרים שהקב"ה נגלה לאברהם, ה' אמר לו עמ"י ירד לגלות וכו'
והם עדין לא נבראו כביכול על מה הכעס של הקב"ה מבנ"י עוד לפני הזמן
ולעומת זאת ישמעאל שהיה צריך למות והמלאכים אמרו לה' שהוא עתיד להרוג את בניו אמר להם באשר הוא שם
ולמה על עמ"י שעדין לא נבראו ( כי בניו של יעקב שעל שמו אנחנו נקראים עם ישראל ומשם התחיל עם ישראל… ) הקב"ה מעניש עוד לפני הזמן???

שוב כל זה מתוך לדעת וליישב לעצמי ואולי גם לאחרים את השאלות שצצות לנו לפעמים בראש
תודה רבה ותזכו למצוות!!

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
ראשון, אוקטובר 28 2018, 11:24
שלום רב,
הקב"ה הוא אין סופי ואין לנו השגה בגוף הגשמי ובשכל המגושם שלנו להבין דברים רוחניים. אם רק נרצה לחשוב על גודל הגלקסיות ומרחקי הכוכבים זה מזה כבר השכל שלנו לא יבין זאת ואיך נרצה להבין את הקב"ה שכל העולם כולו כגרגיר חול לעומתו.
הקב"ה תמיד היה הווה ויהיה, ולא שייך אצלו מציאות של נברא, והוא יחיד ואין זולתו ואין מי שיחליף אותו וכל השאלות ששאלת רמוז בפיוט של 'אדון עולם אשר מלך'.

ובקשר לשאלה השנייה ששאלת, עם ישראל היו צריכים לרדת כי הם הנשמות של האדם הראשון שחטא בעץ הדעת ואותם נשמות היו צריכים לרדת למצרים ולתקן את מה שהיו צריכים. ואותם נשמות כבר היו בעולם רק שהקב"ה ידע שהוא יוריד אותם בדור מצרים. וכל זה הקב"ה עשה כדי שיהיו ראויים לקבל את התורה, וכמובן שהם אנשים גדולים כי דור דעה יש להם גן עדן בפני עצמו ואין שום עין יכולה לראותם.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג