מה מברכים על במבה ?

אושרי
לכבוד מורנו ורבנו ועטרת ראשנו ר' דניאל זר שליט"א.
רציתי לשאול מהי דעתו של הרב שליט"א על אודות החטיף המצוי כיום הנקרא בשם במבה
כי מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א דעתו בילקוט יוסף כי יש לברך עליה ברכת בורא פרי האדמה משום דעת רבינו ירוחם ועוד כמה פוסקים
ואילו דעתו של אחיו הגאון הרב דוד יוסף שליט"א בהלכה ברורה כי יש לברך עליה ברכת שהכל נהיה בדברו.
אודה מאוד להרב שליט"א אם ישיבני דבר מה היא דעתו בנושא זה.

התשובה שהתקבלה

הרב אשר זנזורי
שישי, מאי 05 2017, 11:23
שלום וברכה.
כיון שמחלוקת זו נכתבו עליה הרבה תשובות יש מכתב כתב יד שמרן הגר"ע יוסף זצוק"ל כתב לברך אדמה ובמקום אחר כתב שהכל לכן הדעה הרווחת היום שאדם יברך שהכל ויצא חובה לכל הדעות כמו שפסק מרן בשולחן עורך בהלכות ברכות שהכל פוטר הכל, וכך להמנע מסלע המחלוקת.
The reply is currently minimized הצג