שאלות שונות בעניים תענית שובבי"ם...

עדין
שלום לכבוד הרבנים! ומחילה, אני צעיר ואיתן ב"ה, ומעוניין להתענות לכפר על חטאות נעוריי- פגם הברית רח"ל, עברתי על כך עשרות פעמים, וחפץ בתשובה המפורשת בדברי הא"רי והחיד"א והקדושים אשר בארץ המה- בתעניות. הייתה לשכה שענו לי לחפש כל מיני חלופות. אינני מעוניין. נקודה.
ברשות הרבנים הקדושים: א) האם יש משענת חזקה לכך שעוזר להתענות 3 פ"ד ומועיל לכולם? ב) איך מקבלים תענית יומיים ברצף? מה אומרים בנוסח? ג) כל פעם שמתענה 2 ימים ברצף זה נחשב 27 יום, או כשהוא עושה זאת פעמיים? (ואם כן, התעניות צריכות להתבצע ברצף כלשהו?) ד) אפשר להתענות על תנאי שברגע שלא ארצה כגון לאחר יום, אפסיק והדבר יעלה לי כיום או שאם קיבלתי יומיים ואכלתי לאחר יום התענית לא שווה כלום כי מלכתחילה קיבלתי 2? ה) לפי מה שקראתי, 2 ימים עם הלילה שביניהם=27 ו3= 40, הכוונה גם הלילה שלפני השלוש/ שני ימים ושאחריהם, או רק בין לבין? ו)מותר לשקר שקר לבן אם מגישים אוכל? ז) יש עוד משהו שהרב הקדוש מציע לעשות/לדעת (נוסח מסויים לאומרו, עוד פרטים)? תודה רבה הרב וסליחה שבזבזתי את זמנך. אשריינו שזכינו ברועים קדושים כמו כבוד הרב! ושוב מחילה

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
חמישי, ינואר 07 2021, 12:09
שלום רב,
1) לפי האריז"ל מספיק להתענות פ"ד ולפדות את התעניות עבור כל העבירות. או להתענות פעם אחת ולפדות פ"ד.
אם תרצה תעשה כל שנה בשובבי"פ פ"ד.
2) בתיקון שובבי"ם של הרב בניהו שמואלי יש נוסח לקבל תענית ליומיים
3) פעם אחת כשמתענה יומיים רצוף זה כמו 27 יום רצוף.
4) לא יודע
5) ימים שלמים החל מהשקיעה עד יום למחרת זה יום אחד וכן הלאה. (כלומר עם הלילה הראשון)
6) עדיף להתחמק
7) עדיף להתחזק בלימוד התורה כי גם ד"ף גמרא זה פ"ד.
בהצלחה.
The reply is currently minimized הצג