כיצד אפשר לחזור בתשובה על גזל...

אלי
כיצד ישוב בתשובה אדם שחזר למוטב אבל בעברו גזל והיה אלים.
השאלה היא מבחינת בן אדם לחבירו. הרי לא ידוע לו כל מי שפגע בו בגוף או בממון. והדבר מצערו מאוד.
אודה לכבודו אם יתן דרך תשובה.
תודה וכל טוב.

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
שני, מאי 01 2017, 08:39
שלום רב,
אם הוא יודע ממי הוא גנב, או במי הוא פגע, שישתדל לפייס את הנגזל. כל זה במקרים בודדים שהוא עשה.
אבל אם הוא גנב הרבה, תיקנו חכמים שהוא לא צריך להחזיר את הגניבה כדי שלא ימנע מלחזור בתשובה, ממש כמו ששאלת בשאלה.
חשוב קודם לחזור בתשובה, ואחר כמה שנים שכבר חזקים בתשובה, להתחיל להתעסק בנושא הזה.
ואוסיף שבחובות הלבבות שער התשובה כתוב שמי שעושה תשובה אמיתית, הקב"ה עוזר לו לתקן גם את הנושא הזה.
בהצלחה.
The reply is currently minimized הצג