איך ה' מצווה את הבעל והאישה לקיים יחסי אישות?

אבישג
איך ה' ציווה את הבעל ואשה לקיים יחסי אישות שזה חוסר צניעות מוחלט וגועל נפש-אם כדי שהאישה תהיה בהריון אז ה' יכול לעשות שבגיל מסויים האישה תהיה בהריון כמו שבגיל מסויים מקבלים מחזור??? ולמה האישה צריכה לטבול במקווה שזה גם חוסר צניעות ועוד לייד נשים אחרות???

התשובה שהתקבלה

הרב רועי בנימין
רביעי, אוגוסט 05 2015, 17:28
שלום רב,
שאלת שאלה חשובה ויסודית מאד ביהדות ולכן ראיתי לנכון להאריך מעט:
התורה הקדושה היא התורה היחידה שהיא אמיתית ביחד לשאר אמונות העמים. והראיה שהיא הייתה אצל הקב"ה עוד לפני שנברא העולם, ושירדה אל העולם הזה נכתבה ע"י משה רבנו בלשון הקודש עם ציווים ו"סיפורים" למיניהם על האבות ודור המדבר. אולם כמובן שהתורה רוחנית, אלא שהיא הגיע לזה העולם היא נהייתה "גשמית" ואנו רואים את הגשמיות של התורה בעינינו.

ובעצם כל העולם כולו נוצר ע"י הקב"ה שצימצם את עצמו עד לגשמיות העולם הזה, והדברים עמוקים ולא נאריך בהם כאן, אלא שלמדנו שקיום התורה וקיום העולם הוא לעשות להיפך - להפוך דבר גשמי ולהפוך אותו לרוחני, לעלות את הדבר לשורשו הרוחני. ולכן יש המון מצוות בתורה כגון אלו: לקחת עור של בהמה גסה ולהפוך את זה לספר תורה ממש. וכן כל תכלית האדם הוא לזכך את החומר הגשמי ולהפוך אותו לרוחני.

השאלה ששאלת שייכת אל אומות העולם שאין להם את התורה ואינם יכולים להפוך חומר לצורה, קרי דבר גשמי לדבר רוחני. ולכן נזיר שרוצה להיות קדוש צריך להבדל מנשים כליל, ולא לדבר כלל וכו'. אולם לעם ישראל יש את התורה הקדושה ואנו לוקחים דברים גשמיים והופכים אותם לרוחניים. לדוגמא שבת קודש, שיש מצווה ממש לישון ולאכול וכו'. וכן לגבי מצוות עונה (היא מצוות פריה ורביה שכתבת) שהיא מצווה קדושה מאד, ועיקר קדושת הילדים תלויה בכוונת האיש והאישה בזמן קיום המצווה. ובעצם לוקחים את הדבר הגשמי ביותר (בלשון שלך 'גועל נפש') והופכים אותו לדבר הרוחני ביותר שבונה את דור המחר. אנשים שעושים מצווה זו בקדושה זוכים לטעום טעם רוחני מעבר להנאה הגשמית שיש במצווה זו.

לגבי השאלה השנייה ששאלת, מדוע אישה צריכה לטבות במקווה, כידוע שהתורה רצתה שאישה תמיד תהיה חביבה על בעלה ושלא יחפש בשדות זרים ולכן כל אישה יש לה וסת אחת לחודש ואסורה על בעלה במשך שבוע וחצי, ולאחר מכן אין האישה טהורה עד שתטבול במקוה מים (ולא בברכה וכו'), כמובן שהמקווה של נשים שונה ממקוה של גברים. הנשים נמצאות בנפרד (לכל אחת יש אמבטיה משלה) והאישה טובלת ואין אף אישה רואה אותה מבלעדי הרבנית שלידה, וכמובן שהכל בצניעות מוחלטת.

מקווה שהספקתי לענות על השאלות הללו, למרות שאפשר להאריך עוד המון.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג